1. Kirurger under operation.
  19 april 2024

  Begränsad kirurgi kan minska svullnad efter bröstcancer

  Patienter som opererats för bröstcancer, och även tagit bort många lymfkörtlar i armhålan, kan få problem med svullna armar. Men en ny studie öppnar nu för mer skonsam kirurgi.

 2. Kvinna funderar på en bänk i skogsmiljö.
  17 april 2024

  Immunceller påverkar risk för återfall vid svår bröstcancer

  Kvinnor med trippelnegativ bröstcancer, och hög nivå av immunceller i tumörerna, har lägre återfallsrisk efter operation. Det visar en studie från forskare vid bland annat Göteborgs universitet.

 3. Kvinna i vit tröja och vit rock tittar på sin mobiltelefon.
  20 februari 2024

  Tveksamma medicinska tester marknadsförs med feministiska argument

  Fertilitet och bröstcancer är områden där tester och behandlingar med tveksam effekt saluförs till kvinnor. Reklamargumenten har ofta en feministisk ton samtidigt som de säljande företagen tiger om att vetenskapligt stöd saknas, skriver forskare i en analys.

 4. Kvinna håller sina händer över bröstet
  29 januari 2024

  Genetiska förändringar kan förutsäga svår bröstcancer

  Mutationer i kända riskgener kan förutsäga allvarlig bröstcancer som inte upptäcks vid mammografiscreening. Det visar en studie.

 5. Kvinna och sjuksköterska under mammografi
  15 december 2023

  AI upptäcker kvinnor med hög risk för bröstcancer

  En AI-modell som utvärderar mammografibilder kan hitta kvinnor med hög risk för bröstcancer, och därför behöver extra undersökningar. En studie i tre länder visar att metoden fungerar bra.

 6. 3 november 2023

  Högre risk för bröstcancer hos kvinnor med falskt mammografisvar

  Kvinnor som får falskt positiva svar efter mammografin – och som återkallas till nya undersökningar – har högre risk att på sikt utveckla bröstcancer. Störst är risken för kvinnor över 60 år, visar en studie.

 7. 11 oktober 2023

  Aggressiv bröstcancer kan upptäckas med snabb metod

  En undersökning med PET-kamera ger säkrare diagnos av aggressiv HER2-positiv bröstcancer jämfört med ett tumörprov. Det visar en studie.

 8. 9 oktober 2023

  Blodprov kan visa risk för spridd bröstcancer

  Höga nivåer av ämnet kollagen 4 kan signalera att bröstcancer har spridit sig. Det kan upptäckas med ett enkelt blodprov, visar en avhandling.

 9. Läkare bedömer bilder från mammografi
  9 augusti 2023

  Mammografi med stöd av AI säkert och effektivt

  AI-stödd mammografiscreening är ett säkert alternativ till traditionella bedömningar av röntgenbilder. Dessutom minskar radiologernas arbetsbörda med 44 procent.

 10. 21 mars 2023

  Algoritmernas träffsäkerhet kan testas vid bröstcancer

  Många regioner ligger i startgropen för att använda artificiell intelligens vid mammografi. Men hur skickliga är algoritmerna på att upptäcka bröstcancer? En ny plattform som utvärderar olika AI-system ska ge svar.

 11. 15 februari 2023

  Inflytande och stöd viktigt för återhämtning efter bröstcancer

  En av tio kvinnor drabbas av bröstcancer. De flesta överlever, men att komma tillbaka till ett fungerande vardagsliv kan vara svårt. En avhandling pekar ut tre faktorer som är viktiga för mental återhämtning efter sjukdomen.

 12. Ett bröst i en maskin, en handskbeklädd hand framför bröstet
  14 december 2022

  Gener visar vem som kan skippa strålning efter bröstcanceroperation

  Strålbehandling efter bröstcancerkirurgi rekommenderas. Men många skulle kunna slippa strålningen, tror forskare. Och här kan ett antal gener visa vägen.

 13. 17 november 2022

  Ökad förståelse för spridd cancer ledtråd till bättre behandling

  Cancer som spridit sig till andra organ är svårare att bota. Forskare kan nu visa hur metastaser anpassar sin ämnesomsättning till ny vävnad för att fortsätta växa. Upptäckten kan bli en viktig pusselbit i jakten på mer effektiva behandlingar.

 14. Tuber med blodprov
  14 november 2022

  Enkelt blodprov kan varna för spridd bröstcancer

  Höga nivåer i blodet av ett visst ämne kan betyda att bröstcancern har spritt sig, enligt ny forskning. Det positiva är att nivån enkelt kan mätas med ett blodprov.

 15. 10 november 2022

  Var cancern finns i bröstet – viktigt för hur den sprids

  Cancerceller beter sig olika beroende på var i bröstet de finns, enligt en studie. Det här kan förklara varför vissa behandlingar bara fungerar hos vissa personer.

 16. 19 augusti 2022

  Patientens kroppsform kan påverka prognos vid bröstcancer

  Patientens kroppsform, tumörens storlek och cancerspecifika proteiner samverkar och har betydelse för prognosen. Det visar forskning från Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera