Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En undersökning med PET-kamera ger säkrare diagnos av aggressiv HER2-positiv bröstcancer jämfört med ett tumörprov. Det visar en studie.

Närmare 15 procent av kvinnor med bröstcancer har en variant som kallas HER2-positiv. Det är en mycket aggressiv form om den inte behandlas med särskilda mediciner i kombination med cytostatika, cellgifter.

För att kunna avgöra om en patient har HER2-positiv bröstcancer krävs idag ett större prov från tumören, så kallad biopsi. Den följs upp med mikroskopiska undersökningar och ibland särskilda dna-undersökningar.

Nu visar en studie från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset att en annan metod för diagnostik ger snabbare och säkrare svar än traditionell biopsi.

Metoden går ut på att patienten får en liten dos små proteiner, så kallade affibodymolekyler, som är laddade med radioaktiva ämnen. Därefter undersökts patienten med PET-, eller SPECT-kameror* som fångar upp radioaktiviteten.

– Metoden är snabbare och ger mer träffsäker diagnostik av aggressiv HER2-positiv bröstcancer. Undersökningen är också enklare för patienten och har fördelen att hela kroppen undersöks vid samma tillfälle, säger överläkaren och forskaren Henrik Lindman.

*PET är en förkortning av positronemissions-tomografi. En PET-kameraundersökning görs oftast tillsammans med datortomografi. Bilderna används för att få mer kunskap om något som upptäckts vid en tidigare undersökning, till exempel mer information om en tumör.

En SPECT-kamera är en annan avbildningsteknik för att upptäcka och få mer kunskap om sjukdomar i kroppen.

Forskarna har tidigare i mindre skala visat att metoden sannolikt kan ersätta biopsimetoden. Det har nu bekräftats i en större studie med 40 patienter.

– Oväntat nog fann vi att metoden med HER2-PET och biopsimetoden visade olika resultat i en stor andel av patienterna. Den fråga vi då ställde oss var vilken metod som säkrast kunde avgöra om patienten hade nytta av den speciella anti-HER2 behandlingen och resultatet pekar på att HER2-PET var bättre än den tidigare använda biopsimetoden, säger Henrik Lindman.

Han hoppas att PET-kamera för diagnostik av den aggressiva bröstcancerformen snart ska bli rutin inom vården.

– Den nya metoden innebär även lättnader för patienten och fördelar för läkarna, så förhoppningsvis kommer HER2-PET snart att kunna användas i klinisk rutin, säger Henrik Lindman.

HER2-positiv bröstcancer

HER2 står för Human epidermal growth factor receptor 2. Det är ett protein som kan finnas i en större mängd på cancercellernas yta. Det leder till att cancercellerna delar sig oftare och tumören växer snabbare.

Om sjukdomen upptäcks i tidigt stadium är prognosen ofta mycket god. Det hänger delvis samman med behandling med antikroppar mot HER2 som har ökat överlevnaden markant.

Behandlingen består främst av operation, cytostatika, strålbehandling, anti-HER2-behandling, hormonell behandling för de med hormonkänslig HER2-positiv bröstcancer samt skelettstärkande läkemedel.

Vetenskaplig studie:

Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Targeting [68Ga]Ga-ABY-025 PET/CT Predicts Early Metabolic Response in Metastatic Breast Cancer, Journal of Nuclear Medicine.

Kontakt:

Henrik Lindman, överläkare och docent i onkologi och verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, henrik.lindman@igp.uu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera