30 oktober 2023

Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen

Svår sömnapné kan innebära en ökad risk för cancer hos vissa patientgrupper, men kopplingen till cancersjukdomar i den allmänna befolkningen...

11 oktober 2023

Aggressiv bröstcancer kan upptäckas med snabb metod

En undersökning med PET-kamera ger säkrare diagnos av aggressiv HER2-positiv bröstcancer jämfört med ett tumörprov. Det visar en studie.

10 oktober 2023

Stamcellstransplantation effektiv vid svår MS

Behandling med autolog blodstamcellstransplantation kan minska symtomen hos patienter med aktiv multipel skleros, MS. Metoden är även säker att...

uppåtvända händer, mot svart bakgrund
7 december 2022

Träning funkar lika bra som operation och gips vid bruten hand

Frakturer i handens mellanhandsben är vanliga skador, som till exempel kan uppstå om man slår näven i något hårt. Uppstår en felställning i...

Kvinna, i svart profil, sitter och jobbar vid dator med fönster och stadsmiljö utanför
6 december 2022

Pandemin påverkade beslut om abort

Covid-19-pandemin tycks ha påverkat beslutet att göra abort, enligt en ny studie där abortsökande från sju kliniker i Sverige fick svara på...

14 april 2022

Narkosgas kan bidra till sämre njurfunktion efter operation

Narkosmedel som andas in påverkar njurarnas funktion under sövningen. Det kan därför vara en bidragande faktor till komplikationer hos patienter...

5 april 2022

Riskfaktorer i tidig barndom kopplas till autism

Ärftlighet spelar stor roll vid autism, men en studie på tvillingar visar att även låg födelsevikt, kramper och infektioner under de första...

15 november 2021

Så påverkas hjärnan av överviktskirurgi

Överviktskirurgi kan ge positiva hälsoeffekter på diabetes typ 2 och innebära att sjukdomen kan förebyggas eller botas. Forskning visar att...

14 oktober 2020

Barns smärta underskattas inom sjukvården

Nästan vart tionde barn i tidiga tonåren lider av kronisk, rörelsehämmande smärta, till exempel artrit, annan smärta i skelett och muskler,...

19 mars 2020

Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat

Operationsmetoden duodenal switch (DS) ger bättre viktnedgång än gastric bypass vid svår fetma. Det visar en nationell studie ledd från...

20 november 2019

Kortare fasta för barn inför operation

Alla barn som ska sövas behöver fasta före operation, för att minska risken för farlig kräkning under narkosen. Reglerna för barns fasta kan...

2 oktober 2018

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom

Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell...

28 september 2018

Neurobiologin bakom extas

Hur upplever patienter med epilepsi sina anfall? Det utforskas just nu i en enkätstudie på Akademiska sjukhuset. Ett sidospår i studien involverar...

22 maj 2017

Fördelarna med torra blodprover

En droppe blod på ett filterpapper, låt torka och lagra i millimeterstora cirklar för framtida diagnostik – betydligt enklare än dagens...

13 mars 2017

Gips har oförtjänt dåligt rykte vid handledsfrakturer

Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gips under en månad istället för om gipset tas av efter 10...

25 februari 2016

Cytostatika och immunterapi i jämförelse

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancerformen i Sverige. En orsak är att sjukdomen ofta upptäcks sent när den hunnit sprida sig....

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera