Bild: Akademiska sjukhuset

Nästan vart tionde barn i tidiga tonåren lider av kronisk, rörelsehämmande smärta, till exempel artrit, annan smärta i skelett och muskler, återkommande magsmärtor och huvudvärk. Men smärtan underskattas, alltför få remitteras till specialist för utredning och adekvat behandling, visar ny internationell rapport.

– Kunskap om hur smärta hos barn och ungdomar känns igen, diagnostiseras och behandlas har gått under radarn allt för länge. Förändringarna har gått mycket långsamt de senaste 40 åren. Nu behövs krafttag för att göra livet lättare för denna patientgrupp, säger Gustaf Ljungman, barnsmärtläkare och överläkare i barnonkologi på Akademiska sjukhuset vid Uppsala universitet, och en av forskarna bakom rapporten.

Studien har letts från centrum för smärtforskning vid universitetet i Bath (Storbritannien) på uppdrag av Lancet Child and Adolescent Commission och speglar synpunkter och åsikter från multidisciplinära och multiprofessionella medicinska vårdgivare och patienter från många olika länder. Detta är första gången någonsin som man tagit sig an problematiken på detta sätt.

Hjärtoperationer utan smärtlindring

Forskarnas slutsats är att mycket mer behöver göras i samhället för att uppmärksamma ungas smärta. De framhåller att det senaste större genombrottet på områden kom på 1980-talet, då det för första gången erkändes att spädbarn kan uppleva smärta. Innan dess utfördes många operationer, inklusive hjärtoperationer, utan smärtlindring. Än idag finns exempel på bristande smärtlindring, exempelvis vid vaccinationer där barn och tonåringar sällan får del av sådan trots att det finns evidens för hur detta kan lindras.

– Det är inte osannolikt att mycket av det vi gör idag, eller kanske snarare inte gör, för att minska ungas smärta kommer att anses oklokt, oacceptabelt och oetiskt inom de närmaste 40 åren, säger Gustaf Ljungman.

Ungas smärta måste uppmärksammas

Kommissionen för fram fyra huvudsakliga mål för att uppnå förändring – Att göra barns smärta viktig, förstådd, synlig och bättre.

– Det måste bli allmänt erkänt att alltför många unga lever med smärta och att alltför lite görs för att hjälpa dem med diagnostik och långsiktig behandling. Underbehandlingen av smärta bör inte få fortgå eftersom det finns verktyg, expertkunskap och evidens för att åstadkomma bättre behandling. För att förbättra vården och omhändertagande behövs förbättringar både när det gäller sjukvårdens organisation, medicinsk och psykologisk behandling och socialt stöd som inkluderar föräldrar, skola etc, menar Gustaf Ljungman.

I kommissionen bakom rapporten (Lancet Child and Adolescent Commission) ingick tjugo deltagare från Europa, Nordamerika och Oceanien, samtliga aktiva smärtforskare från olika professioner såsom barnsmärtläkare, psykologer, sjuksköterskor, men även patientrepresentanter.

Vetenskaplig artikel:

Delivering transformative action in paediatric pain: a Lancet Child & Adolescent Health Commission. (Eccleston C, Fisher E, Howard RF, et al) Lancet Child & Adolescent Health

Kontakt:

Gustaf Ljungman, överläkare i barnonkologi, Akademiska barnsjukhuset, samt universitetslektor i pediatrik vid Uppsala universitet, gustaf.ljungman@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera