Nyfödd bebis sover på vuxens axel.
Artikel från Röda Korsets Högskola

Man går från att vara väl omhändertagen under sin graviditet – till att efter födseln glömmas bort av vården som då istället fokuserar på bebisens hälsa. Det uppger kvinnor med smärta efter en födsel.

Långvarig smärta efter en födsel är vanligt. En av sex kvinnor rapporterar kvarstående smärta och en av fem upplever smärta vid samlag åtta månader efter förlossningen. För en del av kvinnorna hänger smärtan kvar i åratal. Att få hjälp i ett tidigt skede är mycket viktigt.

– Trots detta upplever många kvinnor att de inte får den hjälpen som de behöver, säger Beata Molin, forskare och adjunkt vid Röda Korsets Högskola.

Beata Molin har i en studie intervjuat kvinnor som upplever smärta efter att ha fött barn.

Upplever sig bortglömda och ignorerade

Upplevelsen hos de intervjuade, generellt, är att den egna smärtan ignoreras av vården. Upplevelserna hos kvinnorna kan delas in i fyra grupper, enligt studien:

Person med långt hår sitter och ammar bebis i en park med grön gräsmatta och träd med röda löv.
Bild: Dave Clubb, Unsplash.

Ifrågasatt smärtupplevelse: De flesta kvinnorna träffar efter födseln en barnmorska eller annan sjukvårdspersonal. Här är en vanlig upplevelse att inte bli lyssnad på eller att smärtan inte tas på allvar.

Otillräcklig smärthantering: I de fall som kvinnorna upplever att deras smärta har fångats upp av vården får de ofta ingen diagnos eller förklaring. Smärtan förklaras ofta som något normalt efter en barnafödsel.

Otillräcklig vård efter förlossning: Många av de intervjuade kvinnorna efterfrågar en bättre och tydligare struktur i vården efter barnafödseln med fler och mer regelbundna hälsokontroller, utförda av personal som behöver vara mer kunniga inom området.

Vilse i sjukvården: Många i studien menar även att de inte är förberedda på att gå från att vara väl omhändertagna under sin graviditet till att efter födseln ofta glömmas bort då fokuset istället läggs på det nyfödda barnets hälsa. Kvinnorna beskriver erfarenheter av att stå utanför sjukvårdssystemet och tvingas hitta hjälp helt på egen hand. De beskriver en upplevelse av att ha övergivits av vården.

Kopplas till depression

Långvarig smärta har stor negativ påverkan på livet, säger Beata Molin.

– Dessa kvinnor är mer benägna att uppleva postnatal depression än de utan smärta. Smärtan kan även ha en negativ inverkan på mödrarnas förmåga att ta hand om sina barn samt leda till en rädsla och oro inför framtida graviditeter.

Läs också: Fyra av tio har ont vid samlag ett år efter förlossningen

Vetenskaplig artikel:

The ignored pain – experiences of encounters with healthcare from the perspective of women with pain persisting after childbirth – a qualitative study, Sexual & Reproductive Healthcare.

Kontakt:

Beata Molin, adjunkt vid Röda Korsets Högskola
beata.molin@rkh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera