13 mars 2017

Gips har oförtjänt dåligt rykte vid handledsfrakturer

<p>Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gips under en månad istället för om...

25 februari 2016

Cytostatika och immunterapi i jämförelse

<p>Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancerformen i Sverige. En orsak är att sjukdomen ofta upptäcks sent när den...

17 december 2015

Avföringstransplantation prövas på brännskadade

<p>Svårt brännskadade som vårdas på sjukhus behöver ofta starka, breda antibiotika som förändrar tarmfloran och...

placeholder bild.
25 maj 2015

Pilotstudie om egen registrering av hälsostatus

<p>Patienter med diagnostiserad Parkinson ska själva kunna registrera sin hälsostatus i hemmet med täta intervaller. Det är...

placeholder bild.
7 maj 2015

Ökad risk för blodsockerfall efter överviktsoperation

<p>Hälften av de patienter som opererats för övervikt med gastric bypass löper förhöjd risk att drabbas av episoder med...

placeholder bild.
8 april 2015

Gångtest ska underlätta tidig upptäckt av demens

<p>Försämrad gång kan vara ett tidigt tecken på demens. I mitten av april startar en studie på minnesmottagningarna vid...

placeholder bild.
22 december 2014

Rödbetsjuice ges till hjärtsviktpatienter i unik studie

<p>Kan rödbetsjuice förbättra konditionen hos patienter med vissa former av hjärtsvikt? Det ska en studie på Akademiska...

placeholder bild.
2 december 2014

Gentester av mutationer underlättar tidig diagnos av blodcancer

<p>Personer med mutationer i vissa gener löper tio gånger större risk att insjukna i akut leukemi och andra blodcancersjukdomer senare...

placeholder bild.
4 november 2014

Finmaskig diagnostik av genmutationer – för effektivare cancerbehandling

<p>Läkemedelsbehandling av patienter med cancersjukdom behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar....

placeholder bild.
27 februari 2014

Blodstamcellstransplantation kan på sikt bota svår MS

<p>Blodstamcellstransplantation är den effektivaste behandlingen mot inflammatoriskt aggressiv MS. Behandlingen minskar långsiktigt risken...

placeholder bild.
17 februari 2014

Studie ska minska trycksår

<p>Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna. SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent...

placeholder bild.
15 november 2013

Stamceller i kombination med cochlea­implantat ger nytt hopp för döva

<p>Utvecklingen för att återställa hörseln har gått starkt framåt de senaste åren. Forskare vid Akademiska...

placeholder bild.
15 oktober 2013

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnad vid bukspottkörtelcancer  

<p>Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första center i norra Europa införde...

placeholder bild.
28 augusti 2013

Snabbare bentillväxt ska underlätta läkning vid svåra benbrott

<p>Forskare i Uppsala utvecklar aktiva substanser som stimulerar skelettet att återbildas efter svåra skador i samband med exempelvis bil-...

placeholder bild.
22 augusti 2013

Ny kunskap kopplingen binjuretumörer – högt blodtryck

<p>Närmare tio procent av patienter med förhöjt blodtryck har en godartad tumör i binjurebarken, ofta helt ovetande. Nya rön...

placeholder bild.
11 april 2013

Ny spårsubstans ska underlätta Parkinsondiagnostik

<p>Neurologer och nuklearmedicinare på Akademiska sjukhuset har inlett en studie med stöd av Parkinsonfonden. I kombination med den...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera