Tema

Ryggmärgsstimulering kan hjälpa fler smärtpatienter

Elektrisk ryggmärgsstimulering mot nervsmärta har funnits sedan 1960-talet. Tack vare tekniska framsteg kan allt fler patientgrupper erbjudas effektiv smärtlindring, exempelvis vid kärlkramp, efter svåra trauman och diskbråcksoperation. Men enligt smärtläkare på Akademiska sjukhuset är kunskapen om behandlingsmetoden fortfarande dåligt spridd.

– På Akademiska behandlas cirka 100 nya patienter med nervsmärta per år. Mitt intryck är att många fler skulle kunna bli hjälpta. Ryggmärgsstimulering betraktas fortfarande som en sista utväg trots att studier har visat att sju av tio patienter med svår nervsmärta blir signifikant bättre, säger Anders Wåhlstedt, överläkare på smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Elektrisk ryggmärgsstimulering (spinal cord stimulation) innebär att man placerar en elektrod i ryggen utanför ryggmärgen. Elektroden kopplas till en batteridriven pulsgenerator/stimulator placerad under huden. Via en fjärrkontroll kan patienten själv styra stimuleringen som minskar smärtan.

Målgruppen är framförallt personer med nervsmärta efter exempelvis diskbråcksoperation eller svårbehandlad kärlkramp, men smärtlindringen fungerar även vid fantomsmärta.

– Allra bäst resultat ser vi på patienter med kärlkramp som ofta får ont i samband med syrebrist i hjärtmuskeln. Stimuleringen effektiviserar blodcirkulation i hjärtat och därmed minskar kärlkrampen. Många orkar göra mer utan att få bröstsmärta och får ökad livskvalitet. Oron minskar, man blir mer rörlig och slipper åka jojo ut och in på akutmottagningar, berättar Anders Wåhlstedt.

När generatorn/stimulatorn slås på känns ett behagligt pirrande i det berörda området, ungefär som vid TENS. En fördel med elektrisk ryggmärgsstimulering är att metoden har få biverkningar och att man undviker att skada kroppsvävnader. Vid behov kan apparaten tas ut. En nackdel är att patienten inte kan genomgå magnetröntgen.

– Tekniken är enkel. Den som kan hantera en mobiltelefon kan sköta denna apparat, säger Anders Wåhlstedt.

Fakta: Elektrisk ryggmärgsstimulering (spinal cord stimulation)

  • Ungefär 30 000 patienter behandlas varje år i världen.
  • Relativt enkel metod där patienterna oftast opereras i lokalbedövning.
  • Patienten får först testa metoden i hemmet under en vecka innan beslut tas om permanent implantation.
  • Närmare 70 procent av patienterna som testar metoden har så god smärtlindring att de önskar en permanent behandling.

Ryggmärgsstimulering kan hjälpa fler smärtpatienter

 lästid ~ 1 min