Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2013

Stamceller i kombination med cochlea­implantat ger nytt hopp för döva

Utvecklingen för att återställa hörseln har gått starkt framåt de senaste åren. Forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet medverkar i ett nystartat EU-projekt, OTOSTEM, inriktat på att med hjälp av stamceller återskapa mer hörsel och erbjuda döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel bättre livskvalitet.

– Med Cochleaimplantat kan döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel uppfatta tal. Målsättningen är att en kombination av hörselimplantat och stamceller ska ge patienterna ett vidare register så att även andra delar av hörseln återställs. Stamcellsstudier på möss har visat på lovande resultat, säger Helge Rask Andersen, professor och överläkare i det otokirurgiska teamet på Akademiska.

Den 22 november medverkar han i en kickoff i tyska Tübingen för det EU-finansierade forskningsprojektet som involverar forskare, industrin och representanter för patientorganisationer. Projektet kommer att pågå under fyra år. För Uppsala handlar det om en satsning på sex miljoner kronor, varav EU står för drygt 4,4 miljoner kronor. Forskare på Akademiska/Uppsala universitet ska bland annat ta fram stamceller från hårceller och nervceller i mänskliga öron, så kallade gliaceller, och se om man kan behandla dövhet med denna teknik.

Historiskt har Cochleaimplantat framförallt satts in på barn som föds döva. Numera sätts CI även in på vuxna med kraftigt nedsatt hörsel. Sedan ett par år omfattas även personer som har viss hörsel kvar. På Akademiska sjukhuset har hittills tre barn som inte är helt döva fått sådana hörselimplantat.

Forskningen i Uppsala stöds av EU, Hörselskadades Riksförbund samt en privat donation från Börje Runögård.

FAKTA
Om Cochleaimplantat, CI

  • Ett hörhjälpmedel som hjälper döva och gravt hörselskadade att uppfatta tal och ljud genom att hörselnerven stimuleras elektroniskt.
  • Till det yttre påminner CI-implantat om en vanlig hörapparat. Den yttre delen består av en mikrofon som omvandlar ljud till elektriska signaler. Dessa överförs via en sändarspole till en mottagare inopererad under huden bakom örat. Från mottagaren går sedan elektroder till innerörat (cochlea på latin).
  • I Sverige har drygt 2 800 personer hörselimplantat, varav 600 är barn under 18 år.
  • På Akademiska satte man in det första cochleaimplantatet 2001.
  • Allt fler får implantat. I början av 2000-talet fick fem till sju patienter CI per år jämfört med ett fyrtiotal i fjol.
  • Numera får nästan alla barn som föds döva eller har en mycket svår hörselnedsättning CI redan vid ett års ålder. Men allt fler vuxna opereras också, även personer över 80 år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera