Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2013

Ökad risk för fetma för kortsovande kvinnor trots ändrade sovvanor

Kvinnor under 50 år som sover kort tid på natten löper ökad risk för både generell fetma och bukfetma även om de ändrat sina sovvanor. Det framgår i preliminära resultat från en tioårsuppföljning av kvinnor i Uppsala som uppmärksammas i samband med internationella sömndagen den 22 mars.

– Resultaten pekar på att man bör vara extra observant på yngre kvinnor som sover mindre än sex timmar per natt och upplysa dem om riskerna, säger Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska och forskare på sömn- och andningscentrum vid Akademiska sjukhuset.

För tio år sedan startade en studie i Uppsala om sömn och hälsa. Drygt 7 000 slumpmässigt utvalda, icke-gravida kvinnor över 20 år svarade på en enkät om längd, vikt, midjeomfång, sovvanor och hälsoproblem. Nu har forskarna följt upp drygt 5 000 av dessa kvinnor. Resultaten av studien kommer att presenteras vid en internationell konferens i Berlin den 11-13 april.

Den uppföljande studien visar att många kvinnor ändrat sovmönster över tid. Förekomsten av både generell fetma och bukfetma var större hos kort- och långsovare som behållit sina sovvanor men även i gruppen som tidigare sov kort tid, under sex timmar, men som numera sover mer normalt, det vill säga sju till åtta timmar.

– En teori om sambandet mellan kort sovtid och övervikt är att produktionen av tillväxthormon och kortisol, ett hormon som påverkar ämnesomsättningen, rubbas när man sover kort tid. Detta kan leda till att mer fett lagras i buken. Den som sover lite har också mer vaken tid och därmed möjlighet att äta mer, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Hon betonar att kost och motion har stor betydelse för utveckling av medicinskt sjuklig fetma, men att sömnlängden kan vara en bidragande faktor. Resultat från tidigare studier har visat att midjeomfånget i genomsnitt var 89,2 cm bland kvinnor som sov extremt lite, högst fem timmar per natt. Det är drygt sex centimeter mer än för dem som sov sju till åtta timmar.

Gränsen för medicinskt riskabel bukfetma hos kvinnor är 88 centimeter. Då ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Däremot fann forskarna inget samband mellan extremt lång sömntid och bukfetma, något man hade förväntat sig. Sambandet var starkast för kvinnor under 50 år. Dessutom framkom att såväl kort- som långsovare är mer fysiskt inaktiva, röker mer och i högre grad än normalsovare har kroppslig eller psykisk sjukdom. Men kvinnor som endast kände oro löpte mindre risk för bukfetma, oavsett ålder och sömnlängd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera