Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2013

Ny kunskap kopplingen binjuretumörer – högt blodtryck

Närmare tio procent av patienter med förhöjt blodtryck har en godartad tumör i binjurebarken, ofta helt ovetande. Nya rön om genetiska orsaker till tumörerna banar väg för effektivare diagnostik och behandling.

Forskningsrönen, som bygger på studier vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet och Yale University School of Medicine i USA, presenteras den 23 augusti under kirurgveckan i Uppsala.

Kirurgveckan är den första av tre medicinska veckor som i år arrangeras på Uppsala Konsert och Kongress. Detta är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra. Under veckorna arrangeras dessutom åtta föreläsningar för allmänheten på Akademiska sjukhuset.

– Binjuretumörer är ovanliga och ofta godartade. Men tumörerna producerar ett hormon som kan leda till förhöjt blodtryck. Orsaken är en mutation i en kaliumkanal där molekyler förs in och ut ur cellerna, säger Per Hellman, överläkare och professor i endokrin kirurgi på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Tidigare misstänkte forskarna att någon procent av patienterna med förhöjt blodtryck hade tumörer i binjurebarken, men senare års utvidgade studier har visat att det handlar om upp emot tio procent.

Enligt Per Hellman går många patienter länge ovetande om dessa hormonproducerande binjuretumörer, ibland upp till fem-tio år. Man trappar successivt upp behandlingen med blodtryckssänkande mediciner och remitteras till specialist för utökad diagnostik först när besvären blivit mycket kännbara. Han hyser starka förhoppningar om att de nya rönen kan bana väg för effektivare diagnostik med hjälp av spårämnen. Den muterade kaliumkanalen är också en tänkbar målmolekyl för utveckling av nya läkemedelsbehandlingar.

– Med hjälp av de nya genetiska tekniker som använts för att identifiera denna kaliumkanal har forskare under de senaste månaderna funnit ytterligare ett antal muterade gener som påverkar proteiner i dessa tumörer. Det händer mycket i forskningen kring de hormonproducerande binjuretumörerna, säger Per Hellman.

I dag kan patienter med ensidig binjuretumör botas genom att binjuren opereras bort. Om tumören är dubbelsidig tar man bort den mest aktiva delen och sätter in läkemedel som håller sjukdomen i schack. Forskningsrönen om genetiska orsaker bakom binjurecancer publicerades 2011 i den vetenskapliga tidskriften Science.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera