Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2015

Gångtest ska underlätta tidig upptäckt av demens

Försämrad gång kan vara ett tidigt tecken på demens. I mitten av april startar en studie på minnesmottagningarna vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett som syftar till att utvärdera om ett nytt sorts gångtest kan bli ett effektivt komplement till minnesutredning för att fånga in fler patienter med begynnande demens tidigt.

– Tidig upptäckt av demens är viktigt av flera skäl. Förutom att läkemedelsbehandling kan inledas ökar möjligheterna att sätta in rätt stöd till patienter och anhöriga, både träning och hjälpmedel som minskar risken för fallskador och underlättar vardagen, säger Ylva Cedervall, sjukgymnast på minnes- och geriatrikmottagningen, Akademiska sjukhuset, och forskare vid Uppsala universitet.

De viktigaste riskfaktorerna för demens är hög ålder och ärftlighet. I takt med att andelen äldre i befolkningen stiger får allt fler en sådan diagnos. Av de cirka 500 patienter som utreds på minnesmottagningen vid Akademiska sjukhuset varje år får ungefär hälften en demensdiagnos.

I den aktuella studien, som startar i april, räknar forskarna med att inkludera 280 patienter på Akademiska sjukhuset och Falu lasarett som sökt vård för minnesutredning.

Det är känt att motoriken, främst gången, påverkas tidigt vid demens. Deltagarna kommer att få göra ett gångtest, samtidigt som de gör en muntlig uppgift. Vid demens kan det vara svårt att minnas uppgiften samtidigt som det tar längre tid att utföra den. Momenten under gångtestet kommer att filmas så att forskarna också kan studera förändringar i gångmönstret. Efter testet kommer man att jämföra resultaten för dem som får en diagnos och dem som inte utvecklar demens.

– Om gångtestet håller måttet är förhoppningen att det ska kunna användas ensamt eller som komplement till de screeningtester som görs inom demensutredningar i primärvården, men även inom kommunal vård och omsorg för att tidigt upptäcka kognitiv svikt. Vid behov kan patienterna remitteras till en specialistmottagning för en utvidgad minnesutredning, säger Ylva Cedervall.

– En fördel med ett gångtest är att det kan upplevas mindre pressande än ett minnestest och kan utföras av fysioterapeuter/sjukgymnaster i olika vårdsammanhang. Därför tror vi att det kan bli ett bra komplement i vården som ökar möjligheterna att fånga in fler patienter med begynnande demens tidigt, avrundar hon.
 

Kontaktinformation
Ylva Cedervall, sjukgymnast på minnes- och geriatrikmottagningen, Akademiska sjukhuset och forskare, Uppsala universitet, 018-611 72 35. Anna Cristina Åberg, fysioterapeut och docent, Högskolan Dalarna, 023-778082. Elisabeth Tysk, presschef, Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera