Äldre man vid fönster.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter med typ 2-diabetes som behandlas med till exempel Ozempic eller andra GLP-1-analoger, tycks ha en minskad risk att utveckla demenssjukdom. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Typ 2-diabetiker har en ökad risk att utveckla demens. Forskare har därför velat undersöka om nya diabetesläkemedel skulle kunna ha en skyddande effekt.

I en studie har drygt 88 000 äldre patienter med typ 2-diabetes följts i upp till tio år. Forskarna har tittat på sambandet mellan tre diabetesläkemedel – GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller sulfonylurea – och risken för demens.

Viktigt för äldre typ 2-diabetiker

De fann att patienter som använde så kallade GLP-1-agonister, eller GLP-1-analoger, hade 30 procent lägre risk att utveckla demens jämfört med dem som använde sulfonylurea. Jämfört med patienter som använde DPP-4-hämmare var risken 23 procent lägre.

– Det här är viktigt eftersom det kan hjälpa läkare att fatta bättre beslut om vilka läkemedel som ska användas för äldre patienter med typ 2-diabetes. Men det behövs riktiga randomiserade prövningar för att säkert kunna fastställa att GLP-1-agonister verkligen minskar risken för demens, säger Bowen Tang, doktorand vid Karolinska Institutet.

Mer om läkemedlen vid typ 2-diabetes

Läkemedel som kallas GLP-1-agonister eller GLP-1-analoger har blivit allt mer populära vid behandling av typ 2-diabetes och fetma eftersom de hjälper till att kontrollera blodsockret, främjar viktminskning och skyddar hjärtat.

Sulfonylurea är diabetesläkemedel som verkar genom att öka utsöndringen av insulin från bukspottskörteln.

DPP-4-hämmare bevarar hormonet glukagonlikpeptid-1, eller GLP-1, i blodet, vilket i sin tur ökar insulinproduktionen och minskar blodsockret hos patienter med diabetes.

Vetenskaplig studie:

Comparative effectiveness of glucagon-like peptide-1 agonists, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, and sulfonylureas on the risk of dementia in older individuals with type 2 diabetes in Sweden: an emulated trial study, eClinical Medicine.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera