uppåtvända händer, mot svart bakgrund

Frakturer i handens mellanhandsben är vanliga skador, som till exempel kan uppstå om man slår näven i något hårt. Uppstår en felställning i handen blir det ofta tal om operation och gips. Men enbart träning fungerar lika bra, enligt en ny studie.

Frakturer på mellanhandsbenen, så kallade metakarpalbensfrakturer, är mycket vanliga skador på en jour- eller akutmottagning.

Frakturerna kan uppstå exempelvis vid idrottsutövande, i samband med fall- och bilolyckor eller om man slår knytnäven i något hårt, som vid slagsmål. Skadorna är vanligast hos yngre personer.

Röntgenbild av tre händer där ett mellanhandsben är brutet.
Frakturer på mellanhandsben. Bild: Akademiska sjukhuset

Upptäcks en felställning kan det bli aktuellt med operation. Vid en betydande felställning fixerar man ofta handens ben med skruvar. Sedan får patienten i regel gå en kortare tid i gips.

Ny metod med träning

I den nya studien, som har letts från Akademiska sjukhuset, jämfördes en relativt ny träningsinriktad behandlingsmetod, utan operation, med den traditionella behandlingen med operation och gips. De som deltog i studien hade fått en felställning efter en fraktur.

Patienterna slumpades in i två grupper som fick endera behandlingen. Patienter i operationsgruppen gipsbehandlades under två veckor medan de övriga började rörelseträna handen så fort de hade gått med i studien, inom tio dagar efter skadan.

Träningen gick ut på att aktivt sträcka ut fingrarna och knyta handen minst 25 gånger dagligen. Detta skulle ske utspritt på fem tillfällen under dygnet, med den skadade handens egen muskelkraft. Övrig tid fick patienterna använda handen helt fritt.

Lika bra resultat

De som bara tränade, visade det sig, fick lika bra resultat som dem som hade fått operation och gips. De som ingick i träningsgruppen fick också betydligt kortare sjukfrånvaro, säger Fredrik Peyronson, ST-läkare i handkirurgi vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

– Patienterna blev mindre stela och snabbare återställda. Behandlingsmetoden påverkade heller inte patienternas handfunktion, smärta eller nöjdhet.

Kan frigöra resurser i vården

Fredrik Peyronson hoppas att fler, i framtiden, kommer att behandlas med träning efter snedfraktur i i mellanhandsben.

– Det skulle drastiskt kunna minska operationsrelaterade risker och korta sjukfrånvaron, utan att försämra behandlingsresultatet. Färre operationer av metakarpalbensfrakturer skulle också frigöra mer resurser för att operera de skador där vi vet att kirurgi är nödvändig för ett bra resultat.

Vetenskaplig artikel:

Nonoperative Versus Operative Treatment for Displaced Finger Metacarpal Shaft Fractures. A Prospective, Noninferiority, Randomized Controlled Trial, The Journal of Bone and Joint Surgery.

Kontakt:

Fredrik Peyronson, ST-läkare i handkirurgi på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet
fredrik.peyronson@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera