Arm med krycka, vit tegelvägg bakom.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i samarbete med bland annat Danderyds sjukhus, har visat att AI-modellen Chat GPT kan skriva medicinska anteckningar upp till tio gånger snabbare än läkare, utan att kvaliteten blir sämre.

Administrativa sysslor tar upp en stor del av läkares arbetstid. Det minskar tiden för patientkontakt och bidrar till en pressad arbetssituation.

I en ny studie bedömdes kvaliteten och effektiviteten i AI-tjänsten Chat GPT i skapandet av medicinska journalanteckningar, skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande. Forskarna utgick från sex tänkta patientfall som efterliknade verkliga fall, både i struktur och innehåll.

Kvalitet och tid bedömdes

Ett medicinskt dokument för varje fall genererades av ortopedläkare. Sedan uppmanades Chat GPT-4 att generera samma anteckningar. Kvalitetsbedömningen utfördes av en expertpanel på 15 personer som var omedvetna om källan till dokumenten. De jämförde också tiden som gick åt till att skapa dokumenten.

Resultatet, enligt forskarna: ChatGPT-4 och mänskligt genererade anteckningar är överlag jämförbara i kvalitet. Men AI-tjänsten producerade dokumenten tio gånger snabbare än läkarna.

– Vår tolkning är att avancerade stora språkmodeller som Chat GPT-4 har potential att förändra hur vi jobbar med administrativa uppgifter inom vården. Jag tror att generativ AI kommer få ett stort genomslag inom sjukvården och att detta kan vara början på en mycket spännande utveckling, säger Cyrus Brodén, ortopedläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Riktiga journaler ska hämtas

Forskarna planerar en uppföljande studie där de ska samla in 1000 medicinska patientjournaler. Även här är syftet att använda Chat GPT för att framställa liknande administrativa anteckningar i journalerna.

Vid Akademiska sjukhuset pågår även ett annat projekt som syftar till att förenkla och förbättra administrationen och därmed frigöra tid till det mer patientnära arbetet. Det handlar om införande av AI-baserad taligenkänning, tal till text. Diktaten från all sjukvårdspersonal blir journalförda omedelbart. Det, skriver Akademiska sjukhuset, förenklar administrationen och ökar patientsäkerheten i och med att anteckningen genast blir synlig för nästa aktör i patientens vård.

Vetenskaplig artikel:

Chat GPT-4 generates orthopedic discharge documents faster than humans maintaining comparable quality, Acta Orthopaedica.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera