Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svår sömnapné kan innebära en ökad risk för cancer hos vissa patientgrupper, men kopplingen till cancersjukdomar i den allmänna befolkningen har inte varit klarlagd. Enligt en ny stor studie finns dock inga belägg för en ökad risk.

De senaste åren har sömnapné ökat på grund av övervikt och fetma, men också en åldrande befolkning.

Sömnapné drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen och ökar risken för högt blodtryck, stroke och diabetes. Kopplingen till en ökad cancerrisk har däremot varit omdiskuterad. Vissa patientstudier har visat en ökad risk, men forskning har saknats på den allmänna befolkningen.

Sömnapné

Sömnapné innebär korta och upprepade andningsuppehåll under sömnen. Det beror på att luftströmmen täpps till, till exempel om tungan faller bakåt i svalget. Vanligtvis är andningsuppehållen 20 till 30 sekunder långa, men kan ibland pågå i en minut eller längre. Andningsuppehållen stör sömnen och kan orsaka trötthet på dagarna.

Den mest effektiva behandlingen är CPAP, en maskin med en mask som blåser in en svag luftström som gör att andningsvägarna hålls öppna. Källa:1177

Inga belägg ökad cancerrisk

I en stor befolkningsstudie har forskare nu undersökt om tidigare visad ökad cancerrisk vid så kallad obstruktiv sömnapné, OSA, i vissa patientgrupper även gäller för befolkningen i stort. Studien visar att belägg saknas för ökad cancerrisk.

– Vi har inte kunnat visa att det finns en ökad risk för cancer eller cancerdödlighet kopplad till sömnapné när vi också tog hänsyn till faktorer som ålder, kön och BMI. Dock fann vi att personer med fetma hade en liten ökad risk för cancer kopplat till svårighetsgraden av sömnapné, säger forskaren Jenny Theorell-Haglöw vid Uppsala universitet.

Studien startade 2020 och har gjorts i samarbete med forskare i Australien.

– Det finns idag i världen endast ett fåtal befolkningsbaserade studier med mätta data för obstruktiv sömnapné. Det ideala forskningsmässigt framåt skulle vara att kunna slå ihop alla dessa studier för undersöka relationen mellan obstruktiv sömnapné och cancer ytterligare i en ännu större mer omfattande grupp, och med ännu längre uppföljningstid än vi hade, och för att också kunna titta på olika typer av cancer vilket vi tyvärr inte kunde göra, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Mer om studien:

Studien är en så kallad prospektiv kohortstudie, det vill säga en framåtblickande studie baserad på en grupp människor under en viss tidsperiod.

Deltagarna i de sammanslagna studierna har inte haft någon diagnos. De har istället slumpmässigt valts ur befolkningen. Totalt ingick 1 467 personer. Uppföljningstid var 7–16 år.

Forskarna har slagit samman data från två svenska och två australiska studier med objektivt mätta data på obstruktiv sömnapné och även cancerdata från nationella register. De svenska studierna baseras på cancerregistret.

Studien är ett samarbete mellan forskare från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet och Woolcock Institute for Medical Research och Flinders University i Australien.

Vetenskaplig studie:

Does obstructive sleep apnoea increase the risk of cancer and cancer mortality in combined community-based cohorts, Journal of Sleep Research.

Kontakt:

Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska på sömnapnémottagningen vid Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, jenny.theorell-haglow@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera