Illustration av HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har utvecklat ett nytt enklare test som upptäcker fler fall av livmoderhalscancer jämfört med nuvarande screeningmetod. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Screening är avgörande för att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. De flesta länder har omfattande screeningprogram som inleds med testning för olika varianter av humant papillomvirus, HPV, som orsakar livmoderhalscancer.

Om HPV-testet är positivt görs även analyser av cellprov. Det undersöks med hjälp av mikroskopi, där resultatet måste tolkas av en människa.

Forskare vid Karolinska institutet och Innsbrucks universitet har nu tagit fram ett nytt molekylärt test som skulle kunna ersätta denna analys för att upptäcka cancer.

Ser epigenetiska förändringar

Testet WID-qCIN kan på ett automatiserat sätt analysera epigenetiska förändringar i cellerna, som påverkar vilka gener som är aktiva och inte. Dessa förändringar påverkas av miljö, livsstil och åldrande och kan öka risken för cancer och andra sjukdomar.

I forskarnas studie deltog drygt 28 000 kvinnor över 30 år som genomgått screening i Stockholm. Forskarna analyserade drygt 2 300 HPV-positiva prover med det nya testet, som kombinerades med ett test för två högrisk-virus, HPV 16 och 18.

Träffsäkrare test

Forskarna kunde upptäcka 100 procent av all invasiv livmoderhalscancer och 93 procent av alla allvarliga förstadier till cancer som uppstod inom ett år efter provtagningen.

De kombinerade testerna kunde även bättre förutsäga förstadier upp till sex år efter att provet tagits.

– Genom att integrera WID-qCIN-testet i våra screeningprogram skulle vi kunna identifiera fler cancerfall samtidigt som behovet av invasiva ingrepp minskar, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Kan minska biopsier

När cellförändringar upptäcks i dagens screeningprogram görs en vaginal undersökning där gynekologen tittar på livmodertappen med hjälp av ett mikroskop. Vid behov tas även en biopsi-prov. Detta innebär ett kirurgiskt ingrepp som bland annat kan leda till för tidig förlossning hos gravida kvinnor.

Resultaten i studien tyder på att användning av WID-qCIN-testet skulle kunna minska så kallade kolposkopi-undersökningar med 40 procent.

Enligt forskarna skulle detta innebära en avsevärd förbättring jämfört med dagens screeningmetoder, som infördes på 1960-talet.

– Med sin enkelhet och objektiva bedömning kan WID-qCIN-testet förbättra effektiviteten i dessa program och stödja den globala strategin för att eliminera livmoderhalscancer, säger Martin Widschwendter, professor vid Innsbrucks universitet i Österrike och gästprofessor vid Karolinska institutet.

Vetenskaplig studie:

Cervical cancer screening using DNA methylation triage in a real-world population, Nature Medicine.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera