Barn med solhatt och solkräm
Artikel från forskning.se

Den här artikeln var först publicerad hos en samarbetspartner till forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Solskyddskrämer ingår i råden för att undvika hudcancer som ökar snabbt i Sverige. Men forskare är tveksamma kring hur mycket nytta de egentligen gör.
– Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att rekommendera användning av solskyddsmedel för att förebygga hudcancer, säger forskaren Bengt Järvholm vid Umeå universitet.

På sommaren är solen som starkast mellan klockan 11 och 15. Exponering för solen innebär en risk för hudcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten kan man skydda sig mot solen genom att hålla sig i skugga, täcka sig med kläder, bära solglasögon och hatt med brätte samt smörja sig med solskyddsmedel där kläderna inte täcker.

Cancerformen ökar snabbt i Sverige

Men hur mycket solskyddsmedel hjälper mot hudcancer råder det delade meningar om. Dessutom saknas vetenskapliga studier som har visat att solskyddsmedel minskat risken för hudcancer.

– Svenska myndigheter har i flera tiotals år gett rådet till allmänheten att man ska använda solskyddsmedel. Man vet att budskapet har gått fram till befolkningen genom enkäter och intervjustudier. Trots detta har förekomsten av malignt melanom ökat, säger Bengt Järvholm som är professor i folkhälsa vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

– Det är nu den snabbaste ökade cancerformen i Sverige och det kan inte bara förklaras av en ökad rapporteringsfrekvens till cancerregistret då även dödligheten i malignt melanom ökar, fortsätter han.

Solkräm – ingen garanti mot hudcancer.

Rapport om hudcancer

Bengt Järvholm forskar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bland annat risken för lungsjukdomar och cancer.

Han är även en av forskarna bakom rapporten ”Arbetsrelaterad hudcancer” som kom 2024. Rapporten är en översikt kring risker för hudcancer hos människor med utomhusarbete och fokuserar på förebyggande åtgärder.

I rapporten ställer sig forskarna tvekande kring att rekommendera solskyddsmedel som en garant mot hudcancer.

– Vi anser att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att rekommendera användning av solskyddsmedel för att förebygga hudcancer, det saknas vetenskapliga studier som har visat att solskyddsmedel minskat risken för hudcancer, säger Bengt Järvholm, som även menar att det är svårt att genomföra studier då de kräver stora grupper och lång uppföljningstid.

Kläder och hatt ger skydd

Råd som det dock finns belägg för är att undvika att vistas i solen då den är som starkast, använda kläder som skydd samt breda hattar som täcker öronen. De är särskilt utsatta för skivepitelcancer, som män är överrepresenterade att drabbas av.

Men solen är inte bara skadlig. Solstrålarna gör att kroppen bildar D-vitamin som alla behöver. Men det räcker att få sol på händerna och i ansiktet i cirka 20 minuter varje dag för att få tillräckligt med D-vitamin, enligt vårdguiden 1177.

Det är också viktigt att känna till att det inte bara finns risk för hudcancer om man bränner sig. Det är även kopplat till hur mycket man exponeras för solens UV-strålar. Bengt Järvholm anser att detta är ytterligare en anledning att inte förlita sig för mycket på solskyddskrämer.

– Solskyddsmedel innebär att man bränner sig mindre, vilket kan göra att man står ut i solen längre och solar mer och därmed utsätter sig för en högre risk för malignt melanom, säger han.

Kläder och bred hatt över känsliga öron är bra för att rusta sig mot starka solstrålar. Bild: Robin Jonathan Deutsch/Unsplash

Kan finnas risker med krämerna

Det inte heller helt belagt vilka risker som finns med att använda solskyddsmedel.

– Vissa ämnen i solskyddsmedel går igenom huden, vilket man kan mäta genom att studera förekomsten av ämnena eller deras nedbrytningsprodukterna i urinen. Riskerna med detta vet man inte fullständigt, men det är svårt att utesluta att det skulle kunna ha negativa effekter på hälsan, säger Bengt Järvholm.

Men kanske kan det vara så att huden blir mer tålig allt eftersom den vistats i solen. Man har nämligen sett att människor som arbetar mycket i utomhus under en längre period tenderar att drabbas av hudcancer i mindre utsträckning än andra.

– Personer som har utomhusarbete och därmed är långvarigt utsatta för solljus, till exempel asfaltsarbetare, har studerats och man har funnit att de har en lägre förekomst av malignt melanom än genomsnittsbefolkningen. En förklaring till att de har lägre risk skulle kunna vara att om man utsätter sig för solstrålning i ganska måttlig grad, till exempel i början av våren i Sverige, ger det en långsam solbränna som också förtjockar huden och därmed minskar risken för malignt melanom, säger Bengt Järvholm.

Undvik solen när den är som starkast. Sök istället upp en plats med skugga.

Avråder inte från solskyddskräm

Att skydda sig mot starka solstrålar är viktigt och det finns flera sätt att göra det på, men när det gäller solskyddskrämer finns det alltså inte nog med belägg för att det ger fullgott skydd och bör inte vara en rekommendation från myndigheter, enligt Bengt Järvholm.

– Vi avråder inte från att använda solskyddsmedel, men det är då den enskildes val och helst bör ju då den enskilde informerats enligt ovan, säger han.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Umeå universitets webbplats

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera