Alla barn som ska sövas behöver fasta före operation, för att minska risken för farlig kräkning under narkosen. Reglerna för barns fasta kan vara mer tillåtande, visar forskning vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Studier tyder på att fritt intag av vatten, saft och andra klara drycker fram till operation inte ökar risken för komplikationer under narkos.

– Resultaten av studierna styrker att man kan ha mer tillåtande fasteregler för barn. Det gäller dock att skilja på klar vätska och fast föda. Fritt intag av klara drycker inför operation verkar inte öka risken för komplikationer under narkosen. Vi har även sett att en lätt frukost innan operation tömmer sig ur magsäcken inom fyra timmar hos nio av tio patienter, säger Hanna Andersson, narkosläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

Att inte få äta eller dricka innan operationen menar Hanna Andersson spär på det obehag barn ofta upplever när de ska sövas i en okänd miljö där de utsätts för olika undersökningar som skapar stress och oro, ibland även smärta.

– En operation kan jämföras med ett idrottslopp och kroppen klarar av påfrestningarna bättre om den har fulla depåer. Studierna visar även att en del barn tappar i vikt, får lågt blodsocker och utvecklar svältkroppar under fastetiden, framhåller hon.

Fastetiden för små barn kortas ned

De vanligaste internationella riktlinjerna rekommenderar fasta för klara drycker såsom vatten, saft och kaffe, och sex timmars fasta för allt som innehåller fasta partiklar, såsom mat, juice med fruktkött och mjölk. Detta för att magsäcken ska vara tom så att kräkning undviks under narkosen.

Hanna Anderssons avhandling ifrågasätter dock dagens regler vilket har lett till att riktlinjer för barns fasta har börjat ändras. Den europeiska specialistföreningen rekommenderar nu en timmes fasta för klar dryck. Även på Nya Zeeland, i Australien, Brasilien och USA har man börjat korta ned fastetiden för små barn.

Enligt Hanna Andersson är dagens fasteregler svåra att följa eftersom de kräver att man vet exakt när operationen ska börja.

– I dagens sjukvård med höga produktionskrav opereras flera patienter efter varandra på samma operationssal och patienterna får ungefärliga tider beroende på var i turordningen de står. Många barn fastar då mycket längre än vad som är rekommenderat, ofta ”för säkerhets skull”.

Hon understryker att barn som opereras på Akademiska Sjukhuset istället tillåts dricka vatten och saft, samt äta isglass, fram tills att de ska till operationssalen. Barn som inte opereras direkt på morgonen får även äta en lätt frukost fyra timmar innan sövning.

Avhandling:

Reduced Preoperative Fasting in Children

Kontakt:

Hanna Andersson, narkosläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet, hanna.i.andersson@akademiska.se
Peter Frykholm, docent i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet (handledare) och överläkare vid Akademiska sjukhuset, peter.frykholm@akademiska.se

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera