Kvinna, i svart profil, sitter och jobbar vid dator med fönster och stadsmiljö utanför
Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Covid-19-pandemin tycks ha påverkat beslutet att göra abort, enligt en ny studie där abortsökande från sju kliniker i Sverige fick svara på frågor.

Beslutet att göra abort kan vara mer eller mindre svårt. En forskningsstudie ledd från Akademiska sjukhuset genomfördes på sju sjukhus i Sverige under covid-19-pandemin. Resultatet baseras på svar från 623 abortsökande kvinnor, som fick svara på frågor om abortbeslutet och svårighetsgraden i det.

Försvårande faktorer

Omständigheter som försvårade ett sådant beslut var, var, visade det sig: Om partnern var tveksam till graviditeten, om kvinnan var född utanför Norden, om kvinnan var över 30 år samt om hon önskade barn i framtiden.

De gravida fick ranka svårighetsgraden i abortbeslutet på skalan 1-7. En femtedel upplevde beslutet som mycket svårt, 7 på skalan.

Pandemin försvårar också

52 procent av kvinnorna upplevde abortbeslutet som lätt och 48 procent upplevde det som svårt. I en liknande studie från 2011 tyckte färre, 39 procent, att abortbeslutet var svårt.

Pandemin har spelat en roll här, enligt forskarna.

– En orsak till att fler kvinnor nu mot tidigare upplever abortbeslut som svårt kan bero på oron för covid-19 pandemin. De som uppgav att covid-19 i viss mån hade påverkat beslutet hade också svårare att bestämma sig, säger Tanja Tydén, barnmorska och professor emeritus vid Uppsala universitet.

Andra studier visar också koppling

Andra studier under pandemin har också visat en koppling mellan pandemin och abortbeslut. Det kunde handla om kvinnors oro för sin egen och för fostrets hälsa, en önskan om att vaccinera sig först, det faktum att en partner inte fick följa med till mödrahälsovård eller förlossning, eller ekonomiska utmaningar till följd av pandemin.

– Även om det är svårt att klarlägga exakt vad som upplevts svårt i abortbeslutet så tillför denna studie nya aspekter på hur en pandemi påverkar kvinnorna. Den stärker även tidigare forskningsrön att socioekonomiska faktorer i hög grad påverkar abortbeslut, säger Tanja Tydén.

Abortbeslut särskilt svåra för vissa

Studien visar också att det var vanligare med sämre självskattat psykiskt välbefinnande efter graviditetsbeskedet i gruppen som upplevde abortbeslutet som svårt, trots att det inte fanns skillnader mellan grupperna före graviditeten. Det pekar på att abortbeslut är särskilt svåra för en del kvinnor, säger Tanja Tydén.

Forskningen kring vad som påverkar abortbeslut är värdefull för bland annat vårdpersonal, menar Cerisa Obern, som är en av forskarna bakom studien och arbetar med abortrådgivning vid Akademiska sjukhuset.

– Ökad kunskap om kvinnors upplevelser inför abortbeslut kan hjälpa barnmorskor och gynekologer, men även beslutsfattare att styra insatser mot mer utsatta grupper, men också att förbättra information och följsamhet till preventivmedel.

Vetenskaplig artikel:

Women’s decision-making related to induced abortion – a cross sectional study during a period of Covid-19 pandemic, in Sweden, The European Journal of Contraception and Reproductive Health

Kontakt:

Marlene Makenzius, barnmorska och docent vid Mittuniversitetet
marlene.makenzius@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera