1. 7 maj 2020

  Lymfkörtlarnas lymfkärl hos mus och människa

  Forskare från Uppsala universitet har i ett internationellt samarbete kartlagt lymfkörtlarnas lymfkärl hos mus och människa, ända ner på enskild cellnivå. Resultaten kan hjälpa forskare att på sikt hitta nya metoder för hur immunförsvaret kan stärkas mot bland annat virus och vid...

 2. 10 mars 2020

  Cancerceller bildar metastaser med hjälp av kopparbindande protein

  Proteinet Atox1, som finns i bröstcancerceller, deltar i den process som gör att cancercellerna bildar metastaser. Det kopparbindande proteinet kan därmed både bli en möjlig biomarkör för sjukdomens aggressivitet, och en möjlig måltavla för nya läkemedel, enligt forskare vid Chalmers.

 3. 4 mars 2020

  Studier av omgivande vävnad ger bättre cancerdiagnostik

  Delar av den tumörvävnad som normalt kasseras vid cancerkirurgi bär på hittills outnyttjad kunskap om sjukdomen. Det visar studier vid Göteborgs universitet. Forskningen öppnar nya möjligheter för diagnostik och prognoser och för att testa läkemedel mot cancer.

 4. 24 februari 2020

  Risk för lungcancer och kärlskada vid stålbehandling

  Kvinnor som får strålbehandling i höga doser mot bröstcancer löper ökad risk att drabbas av skador på hjärtats kranskärl samt lungcancer. Det är viktigt att strålningen genomförs med så välriktad stråldos som möjligt, visar en avhandling från Umeå universitet.

 5. 29 januari 2020

  Möjligt cancerläkemedel slår två flugor i en smäll

  Tänk om en och samma molekyl kunde döda cancerceller via två helt olika mekanismer – och därigenom döda cellerna mer effektivt. Forskare vid Umeå universitet har tagit fram just en sådan prototyp som kan bli ett framtida läkemedel mot vissa former av cancer.

 6. 30 oktober 2019

  Mikrovågor kan upptäckta tumörer bättre än mammografi

  En enkel undersökning med mikrovågor kan ge kontrastrika 3D-bilder av bröstet. Det gör det möjligt att hitta tumörer som annars skulle ha varit osynliga vid vanlig mammografi, särskilt vid så kallade täta bröst.

 7. 18 september 2019

  Färre lymfkörteloperationer vid bröstcancer med nya beräkningsmodeller

  Upp till var tredje operation där lymfkörtlar tas bort vid bröstcancer skulle kunna undvikas med bättre beräkningsmodeller som baseras på tumörens genetiska profil och rutinmässigt insamlade uppgifter om tumöregenskaper.

 8. 15 augusti 2019

  Fler cancerfall bland kvinnor med svår sömnapné

  Kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en aktuell studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig.

 9. 9 augusti 2019

  Hormonbehandling vid bröstcancer skyddar länge

  En tjugoårig långtidsstudie visar att hormonbehandling med tamoxifen kraftigt minskar risken att få cancer igen, för kvinnor som diagnosticerats med hormonkänslig bröstcancer. 

 10. 17 december 2018

  Gentester lovar runt och håller tunt

  Lite spott i ett provrör eller skrap från munnen på en bomullspinne. Det kan avslöja allt från dina förfäders etniska ursprung till hur du bör träna och äta för att må bra. I alla fall enligt företagen som säljer gentest direkt till konsumenter. Men forskare är kritiska.

 11. 4 december 2018

  ”Fel” sorts bindvävsceller ger sämre prognos för bröstcancer

  Vid vissa cancerformer bildas bindväv runt och inom tumören. En forskargrupp vid Lunds universitet har identifierat tre olika typer av bindvävsceller och funnit att två av dessa är kopplade till en sämre prognos hos bröstcancerpatienter

 12. 22 oktober 2018

  Cancer inte längre en dödsdom

  Allt fler läkare och forskare är eniga om att cancer inte längre behöver betyda döden. Men vissa hävdar också att det finns botemedel – och det snarare än många av oss kanske tror. – Jag övertygad om att jag kan ge mina patienter botande behandlingar innan jag går i pension, säger...

 13. 13 oktober 2018

  Tredimensionell bildtagning av bröst hittar fler cancertumörer

  Genom tredimensionell bildtagning av bröst – brösttomosyntes – är det möjligt att upptäcka mer än 30 procent fler cancertumörer än vid traditionell mammografiscreening. Det visar slutresultaten från en omfattande klinisk studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

 14. 2 oktober 2018

  Nya ledtrådar till aggressiva förstadier av bröstcancer

  Vården behöver bli bättre på att skilja mellan aggressiv och ofarlig form av den tidigaste typen av bröstcancer, duktal cancer in situ, DCIS. Mycket talar för att många kvinnor idag överbehandlas samtidigt som några förmodligen underbehandlas. 

 15. 24 september 2018

  Om livsvillkoren för bröstcancerdrabbade kvinnor och deras familjer

  En kvinna med bröstcancer kastas mellan hopp och förtvivlan. Utåt försöker många att behålla fasaden, men inåt brottas många med negativa känslor. De behöver stöd av varandra i familjen och av sjukvården. En ny avhandling ger djupare förståelse av livsvillkoren för...

 16. 17 september 2018

  Svårbotad cancer kan upptäckas i tid

  Bukspottkörtelcancer upptäcks ofta när det är för sent. Men med ett nytt blodbaserat test går den att upptäcka när den ännu är kirurgiskt behandlingsbar, vilket ökar möjligheterna till överlevnad.Testet är utvecklat av forskare vid lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera