1. placeholder bild.
  23 januari 2004

  Abort ökar inte risken för bröstcancer

  Att tidigare graviditet minskar risken för bröstcancer är känt. Men en ny avhandling från Karolinska Institutet visar att även en kortare graviditet som avbrutits i förtid kan ha en viss skyddande effekt. Resultaten kunde inte bekräfta flera tidigare studier som visar att risken för...

 2. placeholder bild.
  16 december 2003

  Skräddarsydd dosering av cellgift effektivt vid behandling av bröstcancer

  Genom att skräddarsy cellgiftsdosen för varje patient skulle behandlingen mot bröstcancer kunna förbättras avsevärt. Det visar Uppsalaforskaren Henrik Lindman i sin doktorsavhandling. Metoden har visat sig ge mycket bra resultat kliniskt.

 3. placeholder bild.
  22 oktober 2003

  Bröstcancer ska behandlas lika i hela landet

  Specialister samlas för att förankra det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer, den 23 och 24 oktober 2003 i Stockholm.

 4. placeholder bild.
  26 maj 2003

  Extremt lågfrekventa magnetfält ökar inte risken för bröstcancer

  Strålning som finns runt bland annat kraftledningar, datorer och elsladdar, s k extremt lågfrekventa magnetfält, ökar inte risken för bröstcancer. Det visar en ny avhandling från Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

 5. placeholder bild.
  11 december 2002

  Kompletterande metod för diagnostik av bröstcancer

  Undersökningar med MR (magnetisk resonanstomografi) vid bröstdiagnostik har visat sig vara ett betydelsefullt komplement till konventionell diagnostik av bröstcancer.

 6. placeholder bild.
  2 september 2002

  Multicenterstudie om återfall efter bröstbevarande kirurgi vid bröstcancer

  I läkare Irma Fredrikssons doktorsavhandling från Karolinska Institutets Institution Södersjukhuset redovisas resultat från en multicenterstudie om lokalrecidiv efter bröst-bevarande kirurgi, där kirurger och onkologer från fem av Sveriges sex sjukvårdsregioner har medverkat.

 7. placeholder bild.
  22 maj 2002

  Bättre möjligheter att förutspå effekten av preoperativ behandling vid bröstcancer

  Att identifiera prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer vid bröstcancer är avgörande för att behandlingsresultaten ska kunna förbättras. I cancerläkare Ann-Marie Billgrens avhandling från Karolinska Institutet har flera prognostiska markörer studerats.

 8. placeholder bild.
  8 maj 2002

  Hormonbehandling påverkar celltillväxten i bröstet.

  Användning av p-piller och hormonersättning efter klimakteriet kan leda till en ökad celltillväxt i bröstvävnaden hos vissa individer. Detta har nu visats både hos friska kvinnor och hos apor. Resultaten kan ha betydelse för förståelsen om vilka faktorer som påverkar utvecklingen av...

 9. placeholder bild.
  7 maj 2002

  Mammografi sänker bröstcancerdödlighetenhos kvinnor i åldern 40-74 år

  Allmän undersökning, s.k. screening, med mammografi i Sverige sänker bröstcancerdödligheten för kvinnor i åldern 40-74 år. Det är resultaten i en avhandling som Håkan Jonsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, försvarar den 17 maj.

 10. placeholder bild.
  22 november 2001

  Automatisk granskning av mammogram

  En automatiserad bedömningsprocess av av mammogram skulle sänka kostnaderna för mammografiscreening. Fredrik Georgsson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, har studerat datorstödd screening närmare.

 11. placeholder bild.
  21 november 2001

  Plastikkirurgi och det normala

  Den moderna plastikkirurgin ger oss möjlighet att modifiera våra kroppar - bota skador och rätta till brister. Men var går gränsen mellan sjukvård och skönhetsvård, mellan normalt och idealt? Vad vill patienterna ha, och vad erbjuder kirurgerna?

 12. placeholder bild.
  26 april 2001

  Nya Uppsalarön om mammografisk hälsokontroll

  Om man kan jämföra nytagna mammografier med äldre bilder minskar antaletonödiga återbesök. Ett datorbaserat bildanalyssystem ökade däremotarbetsbördan för röntgenläkarna. Det är ett par av de resultat medanknytning till allmän mammografisk hälsokontroll som Mercidyl GeligThurfjell...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera