Artikel från Karolinska Institutet
8 maj 2002

Hormonbehandling påverkar celltillväxten i bröstet.

Användning av p-piller och hormonersättning efter klimakteriet kan leda till en ökad celltillväxt i bröstvävnaden hos vissa individer. Detta har nu visats både hos friska kvinnor och hos apor. Resultaten kan ha betydelse för förståelsen om vilka faktorer som påverkar utvecklingen av bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste tumörformen bland kvinnor i västvärlden. Hormonell behandling med p-piller och som hormonersättning efter klimakteriet (HRT) har associerats till en viss en ökad risk för bröstcancer. Riskökningen i samband med hormonell behandling kan möjligen bero på regleringen av cellernas tillväxt.

I Erika Isaksson Frimans avhandlingsarbete, som nyligen presenterats vid Karolinska Institutet, har bröstvävnad från friska kvinnor studerats. Proven har tagits i samband med bröstförminskande operationer eller vid finnålspunktioner. Resultaten visar att vissa av de kvinnor som använde p-piller hade en högre celltillväxt än icke användare. Celltillväxten var också korrelerad till halten av andra cirkulerande hormoner.

Kirurgiskt postmenopausala cynomolga makaker, en unik djurmodell, behandlades under 35 veckor med antingen östrogen, progesteron, östrogen/progesteron i kombination eller tamoxifen. Tamoxifen utövar östrogenliknande effekter i bröstet genom att nedreglera östrogenreceptorn och öka nivåerna av progesteron receptor B. Celltillväxten i bröstvävnaden kunde associeras med ett ökat uttryck av p53, “the guardian of the genome”. Östrogen ensamt eller i kombination med progesteron hade skilda effekter på förekomsten av de två formerna av östrogen- och progesteronreceptorer som finns i bröstet.

Hormonell substitution vid tidpunkten för bröstcancerdiagnos påverkar vissa tumörkarakteristika. Bland 321 postmenopausala kvinnor med bröstcancer hade 128 HRT vid diagnostillfället. I denna grupp var medelkoncentrationen av östrogenreceptorn lägre än bland icke användare. Olika typer av HRT kan påverka uttrycket av hormonreceptorer, vilket eventuellt kan påverka valet av hormonell behandling av bröstcancer.


Avhandlingens titel:
Hormonal treatment and the breast: Effects on sex steroid receptor expression and proliferation

Författare:
Erika Isaksson Friman, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset
tel. vx 08-5177 0000 eller 070-772 8567, mail: erika.isaksson@ks.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera