Artikel från Karolinska Institutet
22 oktober 2003

Bröstcancer ska behandlas lika i hela landet

Specialister samlas för att förankra det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer, den 23 och 24 oktober 2003 i Stockholm.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, årligen insjuknar ungefär 6500. Man vet att tidig diagnostik och tidigt insatt behandling ökar överlevnaden betydligt.

För att man ska få ett så optimalt omhändertagande av bröstcancerpatienter som möjligt rekommenderar expertisen numera, bland mycket annat, att patienterna handläggs i multidisciplinära team. Det innebär att varje patient ska bedömas av cytolog eller patolog och mammografiläkare tillsammans med kirurg och onkolog.

I Sverige har behandlingsstrategierna tidigare varierat relativt mycket mellan olika regioner.

Inom ramen för Svenska Bröstcancergruppen har det skett ett arbete de sista åren som syftar till att uppnå nationella behandlingsrekommendationer. Dessa är sammanfattade i ett nationellt vårdprogram för bröstcancer utgående från Svenska Bröstcancergruppen, där ingår representanter från samtliga sjukvårdsregioner tillsammans med expertis från olika specialområden.

För att manifestera hur bröstcancerdiagnostik och behandling idag bör gå till hålls nu en konferens.

VÄLKOMMEN
till den första svenska nationella State of the art konferensen om bröstcancer:

TID: Torsdagen den 23 och fredagen den 24 oktober 2003.
PLATS: Hotell Hilton Slussen Guldgränd 8, Stockholm.

Kontaktinformation
Professor Jonas Bergh, överläkare på Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset.
Telefon 08-517 743 10
Mobil 070-484 85 02
E-post jonas.bergh@ks.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera