Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2001

Nya Uppsalarön om mammografisk hälsokontroll

Om man kan jämföra nytagna mammografier med äldre bilder minskar antaletonödiga återbesök. Ett datorbaserat bildanalyssystem ökade däremotarbetsbördan för röntgenläkarna. Det är ett par av de resultat medanknytning till allmän mammografisk hälsokontroll som Mercidyl GeligThurfjell presenterar i en doktorsavhandling som läggs fram den 4 maj vid Uppsala universitet. Hon visar också att lokala återfallav bröstcancer kan orsakas av cellprovstagning och att vissa typer av småcancertumörer har sämre prognos än andra.

I sitt avhandlingsarbete behandlar Mercidyl Gelig Thurfjell några olika
frågeställningar i samband med allmän mammografisk hälsokontroll: Värdet av
att jämföra färska mammografier med tidigare tagna mammografibilder, värdet
av ett bildanalyssystem för datorstödd cancerupptäckt, risken för att
återfall av bröstcancer orsakas av punktioner samt dessutom prognosen för
små cancertumörer.
Värdet av att jämföra färska mammografibilder med tidigare
mammografier, vilket idag är rutin på de flesta mammografienheterna i
Sverige, undersöktes i en studie. Frågeställningen var om man hittade fler
cancerfall när man jämförde med gamla mammografier och om dessa jämförelser
påverkade antalet onödiga återkallelser. Det visade sig att röntgenläkarna
återkallade klart färre friska kvinnor i onödan men att man inte kunde
påvisa ett ökat antal cancerfall efter jämförelserna.
Sedan några år tillbaka finns det bildanalyssystem för datorstödd
cancerdetektion. Mammografibilderna matas in i ett datasystem som sedan
letar upp förändringar som kan tyda på elakartade tumörer. I denna studie
undersöktes om röntgenläkare kunde hitta fler cancerfall med hjälp av
datasystemet och om det påverkade antalet onödiga återkallelser. Detta är
en av de första studierna om användbarheten av denna typ av datasystem.
Datasystemet lyckades påvisa flertalet av cancerfallen som röntgenläkarna
fann men påvisade även förändringar hos 78% av de friska fallen vilket
ökade arbetsbördan för röntgenläkarna. Med hjälp av datasystemet upptäckte
röntgenläkarna enstaka extra cancerfall utan att fler friska kvinnor
återkallades i onödan trots datasystemets stora antal falska signaler hos
friska kvinnor.
Risken för att lokala återfall av bröstcancer skulle kunna orsakas
av punktioner utvärderades i en serie av 303 fall av bröstcancer som
opererats med bröstbevarande kirurgi i Uppsala län. Av dessa patienter fick
33 lokala återfall under uppföljningsperioden. Bland dessa fanns 3 lokala
återfall som sannolikt orsakats av mammografivägledda punktioner. Dessa 3
fall återfanns i en grupp av 44 patienter som inte hade strålbehandlats.
Överlevnaden för fall som diagnosticerats med en bröstcancer mindre
än en centimeter i storlek utvärderades i en serie av 96 fall opererade i
Uppsala län 1988-1994. Efter åtta år var bröstcanceröverlevnaden 93% för
hela serien. Sämst prognos hade en grupp patienter där mammografifyndet var
förkalkningar utan synlig tumörförtätning. Denna grupp hade 77% överlevnad
efter åtta år jämfört med 96% för övriga fall. Statistisk analys visade att
den sämre prognosen för gruppen med enbart förkalkningar inte berodde på
tumörernas differentieringsgrad eller tumörspridning till armhålan. Fyndet
överensstämmer med resultat från Dalarna som publicerats förra året av
László Tabár och medarbetare i tidskriften Lancet.

Mercidyl Gelig Thurfjells avhandling har titeln Aspects in Mammographic Screening: Detection,Prediction, Recurrence and Prognosis
Vidare information: Mercidyl Gelig Thurfjell kan nås på telefon 018-33 42
72 eller e-post Mercidyl@yahoo.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera