Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2002

Mammografi sänker bröstcancerdödlighetenhos kvinnor i åldern 40-74 år

Allmän undersökning, s.k. screening, med mammografi i Sverige sänker bröstcancerdödligheten för kvinnor i åldern 40-74 år. Det är resultaten i en avhandling som Håkan Jonsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, försvarar den 17 maj.

Idag erbjuds gruppen 50-69 år mammografi över hela landet. I den åldersgruppen noterades efter nio års uppföljning 20% lägre bröstcancerdödlighet i de län som tidigt inbjöd till mammografiscreening jämfört med de län som inte hade startat.

Bröstcancer är den vanligaste cancerform som drabbar kvinnor och svarar för mer än en fjärdedel av all kvinnlig cancer. Trots att stora resurser läggs ned på att förbättra behandlingsmetoderna har bröstcancerdödligheten i Sverige varit i stort sett konstant under flera decennier. Ett sätt att bekämpa sjukdomen är att ställa diagnos och behandla sjukdomen så tidigt som möjligt och därigenom öka chansen att bota patienten. Detta är målet med allmän mammografiscreening. Effekterna har tidigare studerats i flera experimentella studier som har visat att mammografiscreening kan sänka bröstcancerdödligheten. Avhandlingens resultat stämmer med resultaten från dessa studier.

I Sverige infördes allmän mammografiscreening etappvis mellan 1986 och 1997. Alla kvinnor i ålder 50-69 år inbjuds, men många län använder de vidare åldersgränserna 40-74 år. I avhandlingen studeras hur den allmänna mammografiscreeningen i Sverige har påverkat bröstcancerdödligheten. Metoder har utvecklats för att möjliggöra en sådan utvärdering, bl.a. utnyttjas skillnader mellan länen i fråga om start och åldersgränser för screening. Vidare har två olika sätt att bestämma dödsorsak använts.

Håkan Jonsson är statistiker vid Onkologiskt centrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Avhandlingen har titeln “Evaluation of service screening with mammography in Sweden with special regard to its impact on breast cancer mortality”. Svensk titel: “Utvärdering av allmän mammografiscreening i Sverige framför allt med avseende på bröstcancerdödlighet”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal D, 9tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Steinar Tretli, Kreftregisteret, Oslo.

Kontaktinformation
Tel. 090-785 24 19, e-post: hakan.jonsson@oc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera