Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2002

Kompletterande metod för diagnostik av bröstcancer

Undersökningar med MR (magnetisk resonanstomografi) vid bröstdiagnostik har visat sig vara ett betydelsefullt komplement till konventionell diagnostik av bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Tidig upptäckt och behandling sänker mortaliteten. Mammografi är den viktigaste undersökningsmetoden för påvisande eller uteslutande av bröstcancer idag. Vissa fall kan dock vara svårbedömda, t.ex. vissa cancerformer samt vid täta bröstkörtlar. Trippeldiagnostik (klinisk undersökning, mammografi och cytologi) är idag rutinutredning vid bröstförändringar. MR (magnetisk resonanstomografi) är en värdefull kompletterande metod, framför allt vid postoperativa förändringar, inopererade bröstproteser samt för uteslutande av flera förändringar i brösten. Preoperativ storleksbedömning av en bröstförändring är viktig i behandlingsplaneringen.

Olika studier av MR av bröst presenteras i Maria KristoffersenWibergs avhandling. Bröstförändringar hos 93 kvinnor planerade att genomgå bröstkirurgi undersöktes med trippeldiagnostik och dynamisk MR. Dynamisk MR befanns vara värdefull som komplement till trippeldiagnostik genom att öka känsligheten. Speciellt kvinnor med mammografiskt täta bröst kan ha nytta av MR som komplement till andra diagnostiska metoder.

Resultaten visar att MR av bröst är en användbar metod i bröstdiagnostik framförallt på grund av den höga förmågan att påvisa förändringar, att ge en bra bedömning av maligna förändringars storlek och utbredning samt möjligheten att utesluta att flera maligna förändringar finns i brösten. Den höga sensitiviteten och höga spatiella upplösningen som dynamisk MR erbjuder är önskvärd vid utvärdering av problemfall vid konventionell bröstdiagnostik (klinisk undersökning, mammografi, ultraljud och cytologi). MR av bröst kan inte rekommenderas som screeningmetod på grund av den låga specificiteten, men kan användas som komplement till övriga metoder i utvalda fall.

Avhandlingens titel:
Magnetic resonance imaging in breast diagnosis

Författare:
Maria KristoffersenWiberg,
Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel.vx 08-585 800 00 eller mail: maria.kristoffersen.wiberg@cfss.ki.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera