Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2003

Skräddarsydd dosering av cellgift effektivt vid behandling av bröstcancer

Genom att skräddarsy cellgiftsdosen för varje patient skulle behandlingen mot bröstcancer kunna förbättras avsevärt. Det visar Uppsalaforskaren Henrik Lindman i sin doktorsavhandling. Metoden har visat sig ge mycket bra resultat kliniskt.

Sammantaget innebär avhandlingen att ett alternativt sätt att skräddarsy doser av cellgifter har studerats och visat sig fungera. Om metodens fördelar jämfört med standardbehandling kan verifieras i den uppföljande studie som nyligen genomförts på drygt 1500 patienter i Sverige och Danmark, kan vi stå inför en genomgripande förändring inom behandlingen av cancer som sträcker sig långt utanför bröstcancerområdet. En uppenbar fördel med metoden, förutom färre biverkningar och minskad risk för underdosering, är att den skulle kunna ge bättre möjlighet att avgöra värdet av nya cellgifter eftersom man med skräddarsydd dosering sannolikt kan undvika felaktiga doseringar i en högre utsträckning än tidigare.

Vid cancerbehandling bestäms vanligen cellgiftsdoserna utifrån patientens kroppsyta som tar hänsyn till längd och vikt. Denna metod har visat sig otillräcklig för justering av skillnader i cellgiftsmängd i blodet mellan olika patienter. Vissa patienter blir överdoserade med kraftiga biverkningar till följd, medan andra blir underdoserade med risk för otillräcklig effekt på tumören.

Henrik Lindman har studerat en metod att skräddarsy en lagom dos för varje patient. Detta sker genom att man mäter sänkningen av, framför allt, vita blodkroppar efter varje behandling och därefter justerar nästföljande behandling. Metoden visade sig vara framgångsrik i de tre olika pionjärförsök som genomfördes på kvinnor med bröstcancer.

Skillnader i tolererad cellgiftsdos skiljde sig upp till tre gånger mellan olika patienter, vilket bland annat kan bero på genetiska skillnader i känslighet. I ett nordiskt samarbetsprojekt behandlades 525 kvinnor med bröstcancer med hög risk för återfall. Hälften av patienterna fick 9 doser av skräddarsydd behandling medan den andra hälften fick högdosbehandling med benmärgstransplantation efter tre standarddoserade cellgiftskurer. De patienter som fick skräddarsydd behandling fick i mindre grad återfall av bröstcancern (28% jämfört med 37% efter 3 år).

I de övriga två studierna behandlades 26 respektive 44 patienter med spridd bröstcancer. Även här var behandlingseffekten god jämfört med tidigare erfarenheter (81% respektive 63% fick en kraftfull tumörminskning). De kvinnor som klarade de högsta doserna hade inte flera generella biverkningar än de som blev inställda på de lägre doserna.

Namn: Henrik Lindman
Avhandlingens titel: Individually Tailored Toxicity-based
Chemotherapy: Studies on Patients with Primary and Metastatic Breast
Cancer
Institution: Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Opponent: Professor Bo Nordenskjöld, Linköpings universitet
Disputationen äger rum: Lördagen 20 december, kl. 9.15 i Rudbeckssalen, Rudbeckslaboratoriet.

Personfoto finns på:
http://www.info.uu.se/pressmapp/HenrikLindman1.jpg och
http://www.info.uu.se/pressmapp/HenrikLindman2.jpg

Kontaktinformation
Henrik Lindman kan nås på 018-611 9142, 070-688 4878 eller via e-post
Henrik.Lindman@onkologi.uu.se, Henrik.Lindman@Akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera