Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2005

Studie visar att akrylamid i ugnsbakad och stekt mat inte ökar risken för bröstcancer hos kvinnor

En ny vetenskaplig studie av forskare från Karolinska Institutet och Harvard School of Public Health i Boston, USA visar att det inte finns något samband mellan akrylamidintag via livsmedel och risk för bröstcancer hos kvinnor i Sverige. Fynden publiceras i Journal of the American Medical Association den 16 mars 2005.

Livsmedelsverket rapporterade för första gången 2002 upptäckten av akrylamid i flera vanliga livsmedel. Världshälsoorganisationen har klassificerat akrylamid som ett för människa troligen cancerframkallande ämne, främst grundat på experimentella data. Akrylamid tycks bildas som följd av en reaktion mellan specifika aminosyror och sockerarter vilka finns i livsmedel vid upphettning till höga temperaturer. Det finns i livsmedel som bland annat potatischips, pommes frites, flingor, bröd, kex, kaffe och köttbullar.

Den nya vetenskapliga publikationen visar nu att mängden akrylamid i kosten inte innebar någon ökad risk för bröstcancer hos kvinnorna i studien. Tidigare djur- och laboratoriestudier har visat högre nivåer av vissa typer av tumörer hos råtta, inklusive bröstkörteltumörer, men de exponerades för nivåer som var 1 000 till 100 000 gånger högre än de nivåer som vi människor exponeras för via kosten.

Forskarna analyserade akrylamidintaget hos mer än 43 000 kvinnor, däribland 667 bröstcancerfall, vilka ingick i studien “Svenska kvinnors livsstil och hälsa”. Akrylamidintaget beräknades från frågeformulär avseende födofrekvens, vilka kvinnorna besvarade 1991. Kvinnornas hälsotillstånd spårades via nationella hälsovårdsregister fram till slutet av 2002.

Det genomsnittliga dagliga akrylamidintaget hos deltagarna var 25,9 mikrogram per dag. Mindre än 1,5 procent av kvinnorna konsumerade mer än 1 mikrogram akrylamid per kilogram kroppsvikt per dag, en nivå som användes i riskbedömningsmodeller. De livsmedel som bidrog mest till akrylamidintaget var kaffe (54 procent av akrylamiddosen), stekt potatis (12 procent av dosen) och knäckebröd (9 procent av dosen). Då man jämförde de kvinnor i studien vilka hade det lägsta dagliga akrylamidintaget, fann forskarna ingen signifikant ökad risk för bröstcancer hos kvinnor vars intag var högre. Dessutom fann forskarna ingen ökad risk för bröstcancer hos de studiedeltagare vilka hade högre intag av speciella livsmedel som man vet innehåller akrylamid.

– Detta är den första framåtblickande studie som undersöker om akrylamidintag via livsmedel har samband med ökad cancerrisk. Det är lugnande att se att studien tyder på att mängden akrylamid som intas via kosten av kvinnor i Sverige inte har samband med ökad risk för bröstcancer, säger Hans-Olov Adami, professor vid Karolinska Institutet och en av publikationens huvudförfattare.

– Det är emellertid viktigt att undersöka risken i samband med andra cancerformer liksom neurologiska sjukdomar, understryker Hans-Olov Adami.

Forskargruppen kring Hans-Olov Adami har i tidigare undersökningar funnit att kostnivåer av akrylamid inte ökar risken för cancer i urinblåsa, tjocktarm och njurar hos människa. Se: http://www.hsph.harvard.edu/press/releases/press01282003.html

Forskningen finansierades med bidrag från Department of Defense Congressionally Directed Medical Research Program och Cancerfonden.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Professor Hans-Olov Adami, prefekt för institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, telefon 08-524 861 80, e-post: Hans-Olov.Adami@meb.ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera