Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2004

Abort ökar inte risken för bröstcancer

Att tidigare graviditet minskar risken för bröstcancer är känt. Men en ny avhandling från Karolinska Institutet visar att även en kortare graviditet som avbrutits i förtid kan ha en viss skyddande effekt. Resultaten kunde inte bekräfta flera tidigare studier som visar att risken för bröstcancer ökar hos personer som genomgått en abort.

Det har länge varit känt att graviditet har en skyddande effekt mot bröstcancer, men varför vet man inte. Samtidigt har flera studier visat att abort eller missfall skulle öka risken för bröstcancer. Detta dementeras i en ny avhandling från institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

– Vi har tittat på cirka 4000 journaler från mödravårdscentraler, där kvinnor svarat på standardiserade frågor om bland annat tidigare aborter, och inte funnit något samband mellan abort och ökad risk för bröstcancer. Snarare hade aborterade graviditeter en något skyddande effekt i vår studie, säger Gunnar Larfors, nydisputerad författare till avhandlingen.

Att abort skulle öka risken för bröstcancer har använts som ett viktigt argument bland abortmotståndare i USA och är därför en kontroversiell fråga. Gunnar Larfors tror att skillnaderna i resultaten mellan hans egen studie och många av de som tidigare genomförts kan bero på hur studierna gjorts.

– Abort är fortfarande tabubelagt i vårt samhälle och innebär dessutom ett trauma, så jag tror att många väljer att inte redovisa en abort om man ställer frågan “ute bland folk på gatan”. Men om man däremot frågar en person som drabbats av bröstcancer om de tidigare genomgått en abort, är sannolikheten att de svarar ärligt på frågan större. Det kan ge ett skevt resultat där det ser ut som om bröstcancer är kopplat till abort. I vår studie har alla kvinnor svarat på samma frågor innan de insjuknade i bröstcancer, säger Gunnar Larfors.

En studie från Danmark som utnyttjar det danska abortregistret kunde inte heller hitta något samband mellan abort och ökad risk för bröstcancer.

Skyddande effekt oklar
I avhandlingen förkastas ytterligare en tidigare hypotes om hur graviditet skyddar mot bröstcancer. Ett hormon som förekommer i höga halter under graviditeten, hCG, har visat en skyddande effekt mot bröstcancer i råttförsök och används redan i kliniska studier i USA.

– Men vi har i flera studier tittat på kvinnor som drabbas av mycket höga halter hCG, exempelvis kvinnor med svårt graviditetsillamående, och kunde inte finna någon ytterligare risksänkning hos dem. Det tyder på att hCG inte är det hormon som kan förklara den minskade risken för bröstcancer efter graviditet hos människa, säger Gunnar Larfors.

Avhandlingens titel:
Pregnancy related risk factors for breast cancer

Kontaktinformation
Gunnar Larfors, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Tel: 018-146321, 0702-299786 e-post: Gunnar.Larfors@meb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera