Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2002

Multicenterstudie om återfall efter bröstbevarande kirurgi vid bröstcancer

I läkare Irma Fredrikssons doktorsavhandling från Karolinska Institutets Institution Södersjukhuset redovisas resultat från en multicenterstudie om lokalrecidiv efter bröst-bevarande kirurgi, där kirurger och onkologer från fem av Sveriges sex sjukvårdsregioner har medverkat.

Bröstcancer är den i särklass vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige och svarar för drygt 25% av all cancer hos kvinnor. Bröstbevarande kirurgi med efterföljande strålbehandling introducerades som behandlingsmetod i Sverige under början av 1980-talet. Den har till stor del ersatt mastektomin, då hela bröstet tas bort, vilken tidigare var den gängse operationsmetoden. Återfall av tumörväxt i det opererade bröstet eller i armhålans lymfkörtlar, lokalrecidiv, drabbar 10-20% av de kvinnor som opererats och är förenat med en ökad risk för fjärrmetastasering och död i bröstcancer.

I läkare Irma Fredrikssons doktorsavhandling från Karolinska Institutets Institution Södersjukhuset redovisas resultat från en multicenterstudie om lokalrecidiv efter bröst-bevarande kirurgi, där kirurger och onkologer från fem av Sveriges sex sjukvårdsregioner har medverkat.

En delstudie visar att risken att få lokalrecidiv var 9% efter 5 års uppföljning och 21% efter 10 år. 70% av kvinnorna hade fått strålbehandling. Av de ostrålade hade mer än 30% fått lokalrecidiv efter 10 år medan risken för de strålade var 8% vid 5 år och 18% vid 10 år. En annan delstudie visar att tiden från primäroperation till lokalrecidiv är en viktig prognostisk faktor. De som drabbas av ett tidigt lokalrecidiv har en sämre prognos än de med ett sent lokalrecidiv. Risken att få ett lokalrecidiv i armhålan visade sig vara låg, men prognosen därefter var dålig (bröstcancerspecifik överlevnad på 43% vid 10 år).

Riskfaktorerna för lokalrecidiv i bröstet var: låg ålder, multicentricitet (förekomst av flera tumörhärdar i det bröstet) och snäva kirurgiska marginaler. Riskfaktorerna för lokalrecidiv i armhålan var: låg ålder, stor primärtumör och alltför sparsam körtelutrymning i armhålan. Strålbehandling mot bröstet minskar risken för lokalrecidiv både i bröstet och i armhålan och senarelägger de som uppträder. Hormonbehandling minskar risken för lokalrecidiv i bröstet.

Kvinnor med lokalrecidiv drabbades i högre utsträckning av fjärrmetastaser än kvinnor utan lokalrecidiv. Hos kvinnorna med lokalrecidiv fanns det två toppar i risken för fjärr-metastasering, vid 3 och 7 år efter primäroperationen. Den andra toppen av fjärrmetastasering skulle kunna förklaras av en spridning från lokalrecidivet.

Avhandlingens titel: Local recurrence after breast conserving surgery for breast cancer.

Författare: Irma Fredriksson, Institution Södersjukhuset, tel. 08-616 2349, mail: irma.fredriksson@kirurg.sos.sll.se.

Disputation: Fredag 20 september 2002, kl. 9.00, Södersjukhusets aula, plan 6.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera