Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2003

Extremt lågfrekventa magnetfält ökar inte risken för bröstcancer

Strålning som finns runt bland annat kraftledningar, datorer och elsladdar, s k extremt lågfrekventa magnetfält, ökar inte risken för bröstcancer. Det visar en ny avhandling från Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Det har länge diskuterats huruvida exponering för svag elektrisk strålning ökar risken för bröstcancer. Ulla Forssén har i sin avhandling undersökt hur kvinnor utsätts för extremt lågfrekventa magnetfält.

Eftersom det är en så vanlig sjukdom skulle eventuella effekter kunna få betydelse för folkhälsan. Dessutom arbetade vi med en biologisk hypotes, säger Ulla Forssén.

Hypotesen är att magnetfälten skulle störa produktionen av melatonin i kroppen. Melatonin kan skydda mot bröstcancer, eftersom det kan påverka nivån av östrogen.

Slutsatsen av avhandlingen är att exponering för extremt lågfrekventa magnetfält inte tycks medföra någon ökad risk för bröstcancer hos kvinnor. Två mindre studier visade en viss ökad risk, men de var för små för att dra några slutsatser från. I en tredje studie utökades antalet undersökta och metoden förbättrades. Sambandet försvann då och den tidigare anade ökningen kan antas bero på slumpen. Denna tredje studie är världens största studie om bröstcancer och extremt lågfrekventa magnetfält.

Det är ett lugnande besked. Ett påvisat samband hade kunnat få stora konsekvenser för folkhälsan. Vi kan nu anta att om det finns effekter så är de små, och om det inte dyker upp några nya omständigheter så är det inte relevant med fortsatt forskning ur ett folkhälsoperspektiv, säger Ulla Forssén.

Avhandlingens titel:
Extremely low frequency magnetic fields and breast cancer

Författare:
Ulla Forssén, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, tel 08-728 7486 eller mail ulla.forssen@imm.ki.se.

Disputation:
Onsdag 28 maj 2003, kl. 9.15, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera