Kvinna håller sina händer över bröstet
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mutationer i kända riskgener kan förutsäga allvarlig bröstcancer som inte upptäcks vid mammografiscreening. Det visar en studie.

Intervallcancer är en typ av bröstcancer som upptäcks mellan ordinarie mammografiundersökningar.

Cancertypen är aggressiv med sämre prognos än bröstcancer som upptäcks vid screening. Hittills har olika genetiska varianters roll vid dessa typer av bröstcancer i stort sett varit outforskade.

Fem kända bröstcancergener bidrog mest

I en studie på över 4000 bröstcancerpatienter samt en kontrollgrupp har forskare  undersökt 34 gener som är kopplade till ökad risk för bröstcancer. De ville se om olika varianter av dessa gener särskiljer intervallcancer från screeningupptäckta cancertyper med hänsyn till mammografisk brösttäthet.

Forskarna gjorde två viktiga upptäckter. För det första fann de att mutationer av de fem kända bröstcancergenerna ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2 och PALB2 bidrog särskilt mycket till diagnos av intervallcancer. Sambandet var tydligast för de två BRCA-varianterna och PALB2.

Fyra gånger högre risk

Kvinnor med bröstcancer inom familjen kombinerat med genetiska varianter i någon av dessa fem gener, hade fyra gånger högre risk att utveckla intervallcancer jämfört med  bröstcancer som upptäcks vid mammografi.

– Detta visar på att ytterligare storskaliga sekvenseringsinsatser behövs för att helt klarlägga det genetiska bidraget till att kvinnor blir diagnostiserade med intervallcancer eller screeningupptäckt bröstcancer, säger forskaren Juan Rodriguez vid Karolinska institutet.

Studien visar också att patienter som fick diagnosen intervallcancer – och som samtidigt hade en skadlig variant av de fem riskgenerna – hade sämre överlevnad jämfört med kvinnor utan dessa varianter.

– Dessa resultat ger nya och viktiga insikter om de genetiska skillnaderna mellan intervallcancer och screeningupptäckt bröstcancer, säger Juan Rodriguez.

Viktig kunskap för tidig upptäckt av bröstcancer

Resultaten ger viktig information för att tidigt kunna upptäcka kvinnor som löper mycket hög risk att utveckla en aggressiv form av bröstcancer.

– Vårt arbete klargör bilden av vilken typ av bröstcancer som troligtvis undgår upptäckt i mammografi-screeningprogram, och våra fynd kan potentiellt tillämpas inom klinisk vård och vid framtida optimeringar av screeningprogram med syfte att minska dödligheten i bröstcancer, säger Juan Rodriguez.

Vetenskaplig studie:

Investigation of Genetic Alterations Associated With Interval Breast Cancer, Jama Oncology.

Kontakt:

Juan Rodriguez, postdoktor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, juan.rodriguez@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera