Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Höga nivåer av ämnet kollagen 4 kan signalera att bröstcancer har spridit sig. Det kan upptäckas med ett enkelt blodprov, visar en avhandling.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och även den vanligaste orsaken till att kvinnor avlider av cancer. Bröstcancer kan botas med kirurgi. Trots det är dödligheten hög eftersom vissa tumörer har utvecklat dottertumörer, metastaser, innan de upptäcks. Vissa patienter drabbas även av återfall trots att de fått behandling.

Historiskt sett har cancercellen varit i fokus inom bröstcancerforskningen, men allt fler studier visar att även den så kallade stödjevävnaden i bröstet aktivt deltar i bröstcancerutvecklingen.

I en avhandling vid Umeå universitet har ämnet kollagen IV (4) studerats. Studier visar att det kan ge viktig information vid en bröstcancerdiagnos.

– Den goda nyheten är att upptäckten kan innebära att det i framtiden blir enklare att avgöra vilka patienter som löper större risk för återfall i bröstcancer och bör följas upp med tätare intervall, genom att mäta halterna av ämnet i blodet, säger Malin Jansson, doktorand vid Umeå universitet.

Finns i stödjevävnad vid bröstcancer

Kollagen är ett fiberprotein som naturligt finns i olika varianter i kroppens olika vävnader. Den fjärde varianten av proteinet, kollagen 4, finns normalt sett i friska bröst enbart runt mjölkgångarna, men vid bröstcancer ses det även i bröstets stödjevävnad.

Avhandlingen visar att patienter med tumörer med hög halt av kollagen 4 i stödjevävnaden löper högre risk att utveckla spridd sjukdom och har sämre överlevnadsprognos än patienter med lågt innehåll av detta kollagen. Ämnet finns även i blodet.

– Höga nivåer av kollagen IV i blod hos patienter med bröstcancer kan vara ett tecken på att det finns spridd bröstcancer. Därmed öppnas för möjligheten för att ett enkelt blodprov ska bli ett viktigt framtida komplement inför val av behandling, säger Malin Jansson.

Det finns även studier som visar att kollagen 4 också kan vara drivande i cancerutvecklingen och alltså inte enbart en markör. Men eftersom ämnet normalt förekommer i kroppen där det är nödvändigt i andra processer, är det i nuläget svårt att tänka sig en behandling som trycker ned ämnet.

Så gjordes studierna

Avhandlingen baseras på studier av tumörvävnad från 1395 kvinnor med bröstcancer. En antikropp riktad mot kollagen 4 användes för infärgning av tumörvävnaden. Infärgningen av kollagen 4 graderades sedan i en tregradig skala.

Kollagennivåerna mättes i blodet hos friska kontrollpatienter som opererats för icke elakartade åkommor, patienter med bröstcancer enbart i bröstet samt bröstcancerpatienter med skelett- och levermetastaser.

Avhandling:

The role of stroma-derived substances in breast cancer progression and their function as tumour markers, Umeå universitet.

Kontakt:

Malin Jansson, doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet och överläkare inom bröstcancerkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus, malin.jansson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera