10 november 2022

Fysiskt aktiva har större chans att överleva en stroke

Cykling eller promenader i 35 minuter varje dag minskar risken för svåra symtom och död vid hjärnblödning. Det visar en ny studie från...

29 september 2022

Slem skyddar tunntarmen mot bakterier

Forskare har kunnat filma hur tunntarmen trycker ut slem ur små håligheter i slemhinnan för att spola bort bakterier. De kan visa att mukus (slem)...

24 augusti 2022

Låg kontroll på jobbet ökar risken för självmord

Män i yrken där kontrollen över arbetssituationen är låg har en högre risk för självmordsbeteende. Det visar en studie från Göteborgs...

22 augusti 2022

Postcovid kan ge andningsproblem trots “normal” lungfunktion

Många patienter med postcovid upplever problem med andningen, trots att mätning med vanliga tester visar att deras syresättning och lungvolymer...

16 augusti 2022

Bättre prognos för patienter med typ 1-diabetes

En studie visar att allt färre personer med typ 1-diabetes insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar eller avlider. Men prognosen varierar och vården kan...

9 augusti 2022

Lika svårt för algoritmer och hudläkare att bedöma melanoms djup

Det är svårt att korrekt bedöma tjockleken på hudcancer – även för en vältränad algoritm. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

29 juni 2022

Ryggfrakturer bland äldre kan förhindras med enkel röntgen

Kotkompressioner är mycket vanliga bland äldre, och risken att drabbas av nya frakturer är stor. En avhandling från Göteborgs universitet slår...

20 april 2022

Sämre mående efter enstaka möte med hälsocoach

Ett enstaka besök hos en hälsocoach ger inte bättre mående, tvärtom försämras den upplevda hälsan. Det visar en studie vid Göteborgs...

13 april 2022

Läkemedel förbättrade andningen vid sömnapné

Ett läkemedel har testats för att hjälpa personer som lider av sömnapné. Resultatet visar att patienterna fick färre andningsuppehåll och...

11 april 2022

Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om...

6 april 2022

Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa

Många män med psykisk ohälsa söker inte vård för sina symtom. Både kunskap om och attityder till psykisk ohälsa spelar roll, liksom männens...

5 april 2022

Inlåsning och kontroll hindrar vård på ungdomshem

Miljön på särskilda ungdomshem innebär svårigheter för både de unga och personalen, visar en ny avhandling. Individuell vård och goda...

30 mars 2022

Förmaksflimmer kopplas till ökad risk för demens

Personer med förmaksflimmer har förhöjd risk för demens. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

3 mars 2022

Tidig övervikt påverkar 20-åringars risk för hjärt-kärlsjukdom

Unga vuxna som var överviktiga redan i tioårsåldern har en tydlig ökning av riskmarkörer för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet....

11 januari 2022

Allt vanligare att föda barn efter 40

I Sverige och Danmark föder allt fler kvinnor barn efter 40. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i Skandinavien...

24 augusti 2021

Primärvården missar barn med nydebuterad diabetes

Fyra av tio barn med nydebuterad diabetes typ 1 fick inte regelmässig akutbehandling på sjukhus samma dag som familjerna sökte hjälp i...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera