Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett läkemedel har testats för att hjälpa personer som lider av sömnapné. Resultatet visar att patienterna fick färre andningsuppehåll och bättre syresättning efter behandlingen.

En ny studie vid Göteborgs universitet öppnar för den första behandlingen med läkemedel mot sömnapné, det vill säga andningsuppehåll under sömnen.

Den behandling som testats är ett läkemedel som hämmar enzymet karbanhydras, vars funktion är att hålla jämvikt mellan kolsyra och koldioxid i kroppen.

Det finns redan flera så kallade karbanhydras-hämmare på marknaden. De är godkända som behandling vid bland annat grön starr och epilepsi. Tidigare forskning har dock inte kunnat avgöra om dessa läkemedel även kan fungera som behandling för obstruktiv sömnapné.

Det här innebär sömnapné

Den som har obstruktiv sömnapné får korta, upprepade andningsuppehåll under sömnen.

Förutom att sömnen försämras är sömnapné också en riskfaktor för både högt blodtryck och stroke, och har dessutom kopplats till ökad risk för cancer.

Sömnapné är mycket vanligt – omkring 425 miljoner människor världen över beräknas ha medelsvår eller svår sömnapné. I Sverige har cirka 600 000 vuxna obstruktiv sömnapné.

Färre andningsuppehåll

Resultaten från den aktuella studien, där patienter med sömnnapné har deltagit, visar att behandlingen överlag minskade antalet andningsuppehåll. Den hade även en positiv effekt på syresättningen under natten.

– För de patienter som fick läkemedlet i den högsta dosen minskade antalet andningsuppehåll med i genomsnitt 20 per timma. Drygt en tredjedel av patienter i studien hade endast hälften av sina andningsuppehåll kvar, och hos var femte minskade antalet med minst 60 procent, säger Jan Hedner, professor i lungmedicin på  Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

När studiens resultat vägs samman med kända data om läkemedlet finns stöd för fortsatt forskning om karbanhydras-hämmare som en ny behandling mot obstruktiv sömnapné. Eftersom flera godkända läkemedel redan finns på marknaden kan arbetet med att utveckla ett godkänt läkemedel för sömnapné gå snabbare.

Behandlingsalternativ behövs

Idag behandlas patienter med sömnapné med antingen apnéskena eller CPAP-mask ( Continuous Positive Airway Pressure ). Båda hjälper till att hålla andningsvägarna öppna under sömnen.

– Dessa behandlingsalternativ kräver tillvänjning och eftersom de ofta upplevs som besvärliga är det vanligt att man inte använder sin mask eller skena. Om vi får fram ett effektivt läkemedel skulle det därför underlätta livet för många patienter och i förlängningen också rädda fler liv, säger Ludger Grote, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Så gick studien till

Studien var en randomiserad dubbelblind klinisk prövning.

59 patienter med medelsvår eller svår sömnapné fullföljde studien. De lottades till att få antingen 400 eller 200 milligram karbanhydras-hämmare. Dessutom fick en grupp placebo.

Studien pågick under fyra veckor. Ett fåtal patienter fick biverkningar som huvudvärk och andfåddhet. Detta var vanligare hos dem som fick den högre dosen.

Det läkemedel som användes i prövningen var sulthiame, ett läkemedel som ibland används för behandling av epilepsi hos barn.  

 

Vetenskaplig studie:

A Randomized Controlled Trial Exploring Safety and Tolerability of Sulthiame in Sleep Apnea , American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.;

Kontakt:

Jan Hedner, professor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, jan.hedner@lungall.gu.se

Ludger Grote, universitetslektor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ludger.grote@lungall.gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera