Artikel från Vetenskap och Hälsa

Äldre patienter som skrivs ut från sjukhus blir ofta inlagda igen efter kort tid. Men det skulle kunna undvikas med tydlig information om läkemedel, enligt en avhandling.

Det är vanligt att multisjuka patienter över 65 år blir återinlagda en kort tid efter att de kommit hem från sjukhuset.

Ungefär 15- 20 procent av alla utskrivningar resulterar i att patienten läggs in igen inom 30 dagar.

–  Tidigare forskning visar att många sådana återinläggningar kan undvikas. Och en ännu större del av återinläggningar, som har att göra med ordinationer av läkemedel, kan förhindras, säger Maria Glans som är forskare vid Lunds universitet och klinisk farmaceut vid Centralsjukhuset Kristianstad.

Risker undersöktes i avhandling

Hon har i en avhandling undersökt återinläggningar och riskfaktorer. Forskningen visar att läkare behöver ha tydlig information om nästa steg i vårdkedjan och varför vissa läkemedel ska ges till patienten.

– När patienten byter läkare och vårdinrättning, exempelvis från sjukhus till kommun eller inom sjukhus, behöver alla i vårdkedjan veta att rätt läkemedel ordineras och varför, säger Maria Glans.

Om patienten flyttar inom ett sjukhus eller till primärvården behövs bättre kommunikation.

– Varför har det här läkemedlet satts in eller ut och vems ansvar är det att följa upp behandlingen? Den informationen behövs. Om vi tydliggör ordinationen av läkemedel för nästa steg i vårdkedjan, och för patienten, förbättrar vi patientsäkerheten. Att vi har tydliga rutiner och följer dem är därför viktigt, säger Maria Glans.

Intervjustudie visar rutiner vid utskrivning

Hon har forskat i flera år och bland annat genomfört en intervjustudie där hon intervjuat läkare på sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm om hur det går till när patienter skrivs ut.

Maria Glans har själv ofta sett patienter återkomma till sjukhuset bara en kort tid efter utskrivning.

– Många gånger har jag själv tänkt ”den här återinläggningen hade vi kunnat undvika om vi bara hade stämt av läkemedelslistan ordentligt eller hade informerat patienten bättre om hens läkemedel”.

Flera faktorer kan förbättra informationen om läkemedel under vårdtiden och vid utskrivning. Ett exempel är att kliniska farmaceuter arbetar med olika delar, till exempel avstämningar och genomgångar av läkemedel. Detta för att säkerställa en korrekt läkemedelslista och en säker användning.

– Klinisk farmaceut behöver finnas med i vårdteamen. Vi kan hjälpa till med att säkerställa korrekt läkemedelslista under vårdtiden och vid hemgång, säger Maria Glans.

Risken ökar vid ensamboende

Risken för återinläggning ökar om personen bor i eget boende ensam och eller med hemtjänst.

– Vi behöver även förbättra samverkan med primärvården och kommunen. Då kan man säkerställa att patienterna får ett bra omhändertagande efter utskrivning från sjukhuset, fortsätter hon.

Maria Glans hoppas att hennes forskning kan leda till förbättrad vård av äldre med en eller flera sjukdomar. Det kan i sin tur även leda till minskad risk för återinläggningar inom 30 dagar för patientgruppen.

– Fokus i mitt arbete är att på olika sätt minska risken för läkemedelsrelaterade fel i vården. Själv brinner jag för att förbättra vården av våra multisjuka, äldre patienter.

Hon menar att utmaningar finns, men att mycket går att lösa.

– Att skapa rutiner, utbilda medarbetare i vården, anställa klinikapotekare – allt kräver resurser. Jag hoppas att vi ser att vi vinner på investeringarna i det långa loppet. Det går att göra nytta och vi kan börja med att förbättra i informationsflödet, säger Maria Glans.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Vetenskap & Hälsa

Avhandling:

Readmission to hospital within 30 days of discharge – in older adults, Lunds universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera