Män i yrken där kontrollen över arbetssituationen är låg har en högre risk för självmordsbeteende. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Män har generellt svårare än kvinnor att söka hjälp för psykisk ohälsa, och självmord i arbetsför ålder är betydligt vanligare hos män. Kunskapen om hur självmordsbeteende påverkas av psykosociala faktorer på jobbet är dock bristfällig. Syftet med en ny registerstudie har varit att undersöka dessa samband.

– Det är en otrolig tragedi i familjen när någon mitt i livet tar sitt liv. Det är också ett trauma för arbetskamraterna och hela arbetsplatsen, som får konsekvenser under många år, säger Maria Åberg, specialistläkare och forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Ökad risk i passiva yrken

Studien visar att självmordsbeteende var vanligare bland män med så kallade passiva yrken, med låga krav och låg kontroll.

I den gruppen begicks 7,8 självmordsförsök och självmord per 10 000 personer och år. Bland personer i aktiva yrken med höga krav och hög kontroll var motsvarande antal 3.

Personer i arbetssituationer med höga krav men låg kontroll hade också en ökad risk för självmord. Risken är dock inte lika stor som i passiva yrken.

Många bidragande faktorer

Depression är en mycket vanlig orsak bakom självmordsförsök och självmord. Maria Åberg beskriver självmordsbeteende som ett komplext begrepp där en process av psykisk ohälsa oftast ingår, men även andra faktorer bidrar.

– Man kan ha en sårbarhet från uppväxten, som även kan vara genetisk och kanske kopplad till exempelvis för hög konsumtion av alkohol. Sedan kan det vara så att det man utsätts för på arbetsplatsen gör att det tippar över, säger Maria Åberg och fortsätter:

– Det är viktigt med ett engagerande ledarskap på arbetsplatsen och att man känner en delaktighet i hur ens arbete är utformat för att öka känslan av kontroll.

Förebyggande insatser viktigt

Studien kompletterar den snabbt växande mängden forskningsdata som visar på att arbetsförhållanden är en riskfaktor för både självmordsbeteende och psykisk ohälsa som går att påverka.

– Att förbättra arbetsförhållandena bör vara en prioriterad strategi för att minska självmordsbeteende och förebygga psykisk ohälsa i den arbetande befolkningen, säger Maria Åberg.

Så gjordes studien

Studien omfattar data från nästan 1,5 miljoner män födda mellan 1950 och 1984 som mönstrade för värnplikt i Sverige 1968-2002. Dessa data samkördes med yrkesstatistik och data från patientregistret samt dödsorsaksregistret.

Under uppföljningstiden 2002-2014 inträffade 2 335 självmord i gruppen män 30-64 år, motsvarande 0,2 procent. Antalet självmordsförsök var under samma tid 7 334 eller 0,5 procent.

Efter justering för psykologiska faktorer i ungdomen, som föräldrars utbildning samt  IQ och stresstolerans, stod det klart att männen i arbetsför ålder och med passiva yrken hade 33 procent högre risk för självmordsbeteende jämfört med män i yrken med låga krav men hög kontroll, som utgjorde studiens referensgrupp.

Män i aktiva yrken hade en 36 procent lägre risk jämfört med referensgruppen.

Vetenskaplig studie:

Psychosocial job stressors and risk of suicidal behavior – an observational study among Swedish men, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Kontakt:

Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin inom Regionhälsan i Västra Götalandsregionen, maria.aberg@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera