Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vid lättare slag mot huvudet kan en blödning uppstå som ibland kräver en operation. En studie visar att varmare temperatur på den spolvätska som används under ingreppet är effektivare och minskar risken för återfall.

Blödning mellan skallben och hjärna, så kallad subduralblödning, drabbar främst äldre och uppstår oftast efter lättare slag mot huvudet. Tillståndet kan ge en ansamling av inflammatorisk vätska uppblandad med blod, något som leder till svullnad och tryck mot hjärnan.

Vätskeansamlingen växer ibland till sig under veckor och månader, med ökade symtom som ihållande huvudvärk till förvirring, ensidig svaghet, balansproblem och sänkt medvetande som följd.

Tillståndet kan behandlas genom en operation där vätskan töms ut genom ett borrhål i skallbenet. Därefter sköljer kirurgerna rent med spolvätska på hjärnytan för att kvarvarande blödningsrester inte ska växa till sig igen och orsaka återfall. I dag är detta den vanligaste hjärnoperationen i Sverige.

En studie visar nu att temperaturen på vätskan kan spela roll för hur effektivt blödningsresterna kan tvättas bort – och även påverka hur snabbt nya småblödningar avstannar.

Varmare vätska – färre ingrepp

I studien ingick över 500 patienter från flera sjukhus. De delades upp i två grupper där de antingen behandlades med rumstempererad eller en varmare kroppstempererad spolvätska. I gruppen som fick rumstempererad vätska behövde 14 procent en ny operation inom ett halvår. När den varmare spolningen användes behövde betydligt färre, 6 procent, en ny operation.

– Att man med en så enkel åtgärd kan minska antalet återfall och därmed omoperationer har stor betydelse framför allt för att minska onödigt lidande hos denna äldre patientgrupp, men också för att minska trycket på sjukvården, säger Andreas Bartley, doktorand i klinisk neurovetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Patientgrupp väntas öka

Forskarna bakom studien beskriver operationsmiljön som mycket komplex, och att det sällan görs systematiska studier av så enkla egenskaper som vätsketemperatur.

– Totalantalet operationer för blödningar under skallbenet väntas öka kraftigt med ökande andel äldre människor i befolkningen. Att höja spolvätsketemperaturen är en åtgärd som också lätt kan tillämpas även i resursknappa låginkomstländer, säger Magnus Tisell, docent i neurokirurgi på Sahlgrenska akademin.

Så gjordes studien

Totalt ingick 541 patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Deltagarna var i genomsnitt 76 år gamla.

Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper som antingen fick kroppstempererad eller rumstempererad spolvätska under operation. Resten av behandlingen genomfördes likartat. Bland dem som fick rumstempererad spolning behövde 39 av 277 patienter opereras igen inom ett halvår. I gruppen som fick kroppstempererad spolning behövde 16 av 264 en ny operation.

Vetenskaplig studie:

Effect of Irrigation Fluid Temperature on Recurrnce in the Evacuation of Chronic Subdural Hematoma, A Randomized Clinical Trial, , Jama Neurology .

Kontakt:

Andreas Bartley, doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet och neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, andreas.bartley@vgregion.se

Magnus Tisell, docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, magnus.tisell@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera