Par håller om varandra
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har utvecklat ett blodtest som kan visa nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid alzheimer. Testet kan bli användbart för att både diagnostisera och övervaka skadorna hos patienter med sjukdomen.

Under de senaste åren har stora framsteg gjorts för att utveckla blodtester, så kallade biomarkörer, för screening och övervakning av olika sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.

Det har bland annat handlat om att kunna identifiera amyloidplack, som bildas av proteinet beta-amyloid i hjärnan, med hjälp av blodprover. I senare forskning har man också undersökt bildandet av neurofibriller, små trådliknande proteinstrukturer som består av en modifierad, fosforylerad, form av nervcellsproteinet tau.

Genom mätning av fosforylerat tau har en internationell forskargrupp vid Göteborgs universitet tidigare kunnat påvisa möjligheten till ett effektivt test för att screena patienter med misstänkt alzheimer.

Ger tydlig bild av skadorna

Den aktuella upptäckten gäller en tredje nyckelprocess i sjukdomsförloppet, själva nervcellsskadan. Med hjälp av en ny blodbaserad biomarkör, brain-derived tau (BD-tau), tillgodoses ett hittills ouppfyllt behov; att kunna visa och övervaka den här processen med hjälp av ett blodprov.

Det unika med BD-tautestet är att man specifikt mäter den variant av tauproteinet som kommer från hjärnan.

– Med det nya testet får vi en tydlig bild av nervcellssönderfallet. Det här ger ett bättre mått på skada i ett senare skede av sjukdomsförloppet, säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Mer om studien

Med den nya metoden undersökte forskargruppen flera olika patientgrupper. Totalt ingick 609 patienter och kontrollpersoner i ett internationellt samarbete.

Studien påvisar ett starkt samband mellan BD-taunivåer i blod respektive hjärn- och ryggmärgsvätska. Det tyder på att analysen mäter just det tau som finns i hjärnan vid alzheimer.

Diagnos och ökad förståelse

I studien fann forskarna även att BD-tau överträffade proteinet NfL som blodmarkör för alzheimer. Det framkom bland annat vid testning av olika grupper – med alzheimer eller med annan demenssjukdom samt kontrollpersoner – på två olika minneskliniker.

Enligt forskarna skulle BD-tau lätt kunna användas som ett snabbt och tillgängligt blodprov för att diagnostisera och övervaka nervcellsskadan hos patienter med alzheimer. Ur forskningsperspektiv förväntas BD-tautestet bli användbart för att bättre förstå sjukdomens mekanismer.

Studien har gjorts i samarbete med forskare i Italien, Storbritannien och USA.

Vetenskaplig studie:

Brain-derived tau: a novel blood-based biomarker for Alzheimer’s disease-type neurodegeneration, Brain.

Kontakt:

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Kaj Blennow, professor i neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet,  kaj.blennow@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera