Tema

Nyheter från Linnéuniversitetet

25 år efter kriget – hur ska Bosnien–Hercegovina kunna läka?

I december är det 25 år sedan Bosnienkriget slutade. Vilka mekanismer var det egentligen som startade kriget och utlöste folkmorden? Hur ska man kunna lära sig att leva ihop igen efter ett krig där de närmaste grannarna från en dag till en annan blev blodiga fiender? Det är några av frågorna som en forskare vid Linnéuniversitetet tar upp i en ny artikel.

Samhälle & kultur

Så samarbetar alger och bakterier om maten

Alger och bakterier interagerar på ett sätt som inte tidigare varit känt, till exempel kan de anpassa sig efter varandra och dela näringsämnen mellan sig istället för att konkurrera.
– Algen och bakterien väljer varandra, de råkar inte bara vara där, säger Eva Sörenson,

Miljö & klimat

Så bryter sig picornavirus in i värdcellen

Picornavirus är en virusfamilj som kan orsaka en rad olika sjukdomar inklusive polio, hjärnhinneinflammation och i sällsynta fall hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation och förlamning. Forskning  från Linnéuniversitetet visar bland annat hur picornavirus infekterar värdcellen och tar över dess maskineri för att reproducera flera viruspartiklar.

Hälsa & medicin