En byggnad med glasfasad, tre flaggor med EU-stjärnor vajar framför.
Artikel från Linnéuniversitetet

RSB, en nämnd som ska bidra till bättre EU-lagstiftning, har stor makt, utsätts för påverkan utifrån och agerar bakom stängda dörrar. Det framgår av forskning vid Linnéuniversitetet.

I de flesta fall antas EU-lagar av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd tillsammans, utifrån förslag från EU-kommissionen.

Okänd expertgrupp

Få känner dock till att det finns en grupp icke-valda företrädare inom EU-kommissionen som kan ha ett stort inflytande på lagstiftningsprocessen. Dessa experter utgör Nämnden för lagstiftningskontroll, på engelska Regulatory Scrutiny Board, RSB.

– I praktiken har RSB en vetoposition som ger icke-valda experter inom EU-kommissionen en alltför stark roll i EU:s lagstiftningsprocess, säger Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och specialist på beslutsfattande i EU.

– Dessutom kan lobbyister försöka påverka nämnden under arbetets gång. Detta blir särskild problematiskt eftersom nämndens arbete inte är transparent.

Lobbying gav urvattnad lagstifting

Brigitte Pircher har undersökt RSB i en ny studie, bland annat efter att olika aktörer hävdat att nämnden är partisk, till förmån för stora näringsgrenar. Och visst finns problem, enligt Brigitte Pircher.

Ett exempel är ett EU-direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet.

– Min studie visar att RSB hade kontakter med lobbyister innan lagförslaget ens föreslogs eller överlämnades till lagstiftarna, säger Brigitte Pircher.

Stora industrier, bland annat svenska och danska, försökte lobba gentemot RSB som yttrade sig negativt två gånger och var emot kraftfulla åtgärder, fortsätter hon.

– Till sist blev lagstiftningen kraftigt urvattnad och gäller numera bara för 0,2 procent av alla europeiska företag. I beslutsfattandet bidrog RSB till politiseringen och polariseringen av denna lag.

Utan insyn

Att bedöma exakta effekter är svårt, säger Brigitte Pircher. Men RSB:s struktur och roll gör nämnden mottaglig för lobbyister. Det finns heller inget offentligt ansvar eller möjlighet till insyn.

– RSB:s åsikter publiceras endast i slutet av ett färdigt lagförslag. Det finns alltså ingen insyn i nämndens arbete och utvecklingen av dess åsikter – inte ens för lagstiftarna. Till exempel får ledamöter av Europaparlamentet inte tillgång till deras dokument. Jag hävdar därför att RSB i sin nuvarande form ökar politiseringen av EU:s politik bakom stängda dörrar.

“Borde agera helt öppet”

Lämpliga åtgärder, menar Birgitte Pircher, vore att minska nämndens makt och göra processen mer öppen.

– Lagstiftningsprocessen bör höra hemma hos Europaparlamentet och EU-rådet. RSB bör reduceras till en expertstyrelse utan någon vetoposition. Dessutom bör nämnden agera helt öppet och ge tillgång till sina dokument i alla stegen i beslutsfattandet.

Lästips: Europeiska företagsintressen styr begränsning av farliga ämnen 
Bakslag för världens demokratier – men ljusglimtar finns
Tveksam till vaccin, missnöjd med demokratin

Vetenskaplig artikel:

The EU’s Commission Regulatory Scrutiny Board: Better regulation or biased influence on legislation?, Linnéuniversitetet.

Studien är en del av forskningen i projektet EU-kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll, läs mer om projektet här.

Kontakt:

Brigitte Pircher, docent
brigitte.pircher@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera