Gren med eklöv
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Gödsling leder inte till ökad produktion av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark. Näringsämnen finns kvar i marken och räcker för att mätta en ny generation träd.

Låg tillgång på näringsämnen begränsar ofta produktiviteten i nordliga skogar. I ett försök med näringsoptimering har forskare vid Linnéuniversitetet undersökt effekterna av gödsling och bevattning i 25-åriga bestånd av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark i sydvästra Sverige.

Det ursprungliga skälet för att gödsla är att få träden att växa fortare och bli grövre. För ek och övriga bandporiga lövträd ger också ökad tillväxt ett hårdare virke, något som är en fördel för till exempel golvindustrin. För svenska barrträd som gran och tall innebär dock ökad tillväxt ett något mjukare virke.

Näringen från marken är fullt tillräcklig

Studien visar dock att gödsling inte alltid innebär en högre produktion.

– Resultaten tyder på att näringstillförsel i ekbestånd i områden med motsvarande nederbördsmängd som i försöket, inte kräver samtidig bevattning. Gödsling på den här typen av mark, ger inte någon ökad tillväxt, säger forskaren Carl Svensson vid Linnéuniversitetet och fortsätter:

–  Marknäringsämnen från tidigare jordbruk räcker för att maximera produktiviteten i ekbestånd på tidigare jordbruksmark, vilket är en vanlig marktyp för nyanläggning av ekbestånd i sydvästra Sverige.

Bladverken påverkas inte av bevattning

Det är väl känt från tidigare studier att gödsling ökar vattenupptaget, och det är direkt kopplat till den ökade tillväxten. I synnerhet till ökningen av gröna blad.

– I vår studie ökade dock inte bladverket, och till viss del kan det förklaras med att träden nu är så pass stora att trängselverkan mellan trädens kronor gör att bladverket inte kan utvecklas mera. Men huvuddelen av förklaringen menar vi ligger i att marken redan är så pass näringsrik, tack vare historisk gödsling under den långa epoken som jordbruksmark.

Användbart för skogsägare

Resultaten kan användas främst som rådgivning till skogsägare i södra Sverige som äger nedlagd jordbruksmark. Det går att använda denna mark för hög produktion av ek, utan att behöva tillföra någon näring. Gödsling under tidigare markanvändning har gett marken en så pass bestående ökning av näringsämnen att det räcker för att mätta en ny generation ekskog.

– Det skulle på sikt kunna leda till större utbud av ekgolv och ekmöbler. Men i det korta perspektivet, skulle nyplantering av ek på nedlagd jordbruksmark leda till ökad bindning av koldioxid, vilket bidrar till att bromsa klimatförändringar. Och det påverkar oss alla, säger Carl Svensson.

Vetenskaplig studie:

Fertilisation and irrigation have no effects on growth of oak (Quercus robur, Q. petraea) stands on abandoned farmland in southwest Sweden i Forest Ecology and Management, Forest Ecology and Management.

Kontakt:

Carl Svensson, doktorand i skogsskötsel, Linnéuniversitetet, carl.svensson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera