Människor håller varandra i händerna
Artikel från Linnéuniversitetet

Ett intensivt arbete under sju decennier bidrog till att socialarbetare blev ett legitimationsyrke i Finland. En avhandling visar att yrkesorganisationen Talentia spelat en stor roll för att lyfta socialarbetarnas status.

För över 70 år sedan togs de första stegen för att göra socialarbetare till ett legitimationsyrke i Finland. Det långsiktiga och strategiska arbetet, som drevs av socialarbetarnas fackliga och professionella organisationen Talentia, har nu analyserats i en avhandling vid Linnéuniversitet.

Studien visar hur socialarbetare genom sin organisation strävat konkret och långsiktigt mot sina mål för att göra yrket känt i samhället, enligt forskaren Marcus Weckström som skrivit avhandlingen.

– Det har skett genom strategier som ideologi, politisk påverkan, samarbete med universitet, internationalisering och kampanjer. Och även om jag naturligtvis inte kan visa att organisationens agerande har varit helt avgörande för att uppnå legitimation, kan jag se hur man strategiskt har arbetat för detta, säger Marcus Weckström.

Högre löner och högre status

Talentia är en så kallad hybridorganisation som förenar fackliga och professionella mål. Avhandlingen, som baseras på intervjuer och arkivmaterial från åren 1949 till 2019, ger en bild av en ambitiös strategi: Man arbetar för högre akademisk utbildning, verkar för bättre organisering på arbetsplatserna. Man ska värna arbetsuppgifternas innehåll och uppnå legitimation genom lagstiftning. Målet är att detta på sikt ska ge högre löner och högre status i samhället.

– Jag kan se hur organisationen arbetar strategiskt mot politik och förvaltning. Den tar initiativ till statliga utredningar och försöker få in sina representanter i kommittéer för att påverka utredningarna. Man är speciellt aktiv i samband med politiska val och regeringsskiften för att kunna påverka nya regeringars regeringsförklaringar och man deltar på politiska partiers partidagar, berättar Marcus.

Samarbete med lärosäten

Talentia har även haft fokus på utbildning. Samarbete med forskare och lärare på universitet och högskolor bidrog bland annat till att socialt arbete blev ett självständigt universitetsämne år 1999.

Organisationen har sedan 1960-talet även samarbetat internationellt med andra organisationer för socialarbetare. Man drev också kampanjer för att göra socialarbetaryrken mer kända i samhället och bland journalister, beslutsfattare och politiker.

– Deras mål om legitimation uppnås stegvis från 1980-talet. Lagstiftningen utökas efter hand, för att 2016 motsvara den som reglerar yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård som läkare och psykolog. Den ideologiska optimismen ger Talentia kraft att långsiktigt hålla fast vid sina mål, även runt 1990 då aktörer i samhället försöker luckra upp regleringen av socialarbetaryrket.

Ger förståelse för professionalisering

Enligt Marcus Weckström är studiens resultat användbara i många olika sammanhang.

– Avhandlingen är av intresse för personer som är intresserade av välfärdsprofessioners utveckling, för socialarbetare som vill öka sin självförståelse vad gäller yrket och dess utveckling, samt för professionsforskare för att till exempel göra jämförelser, säger Marcus Weckström och fortsätter:

–  Resultaten kan också vara intressanta för fackliga organisationer och fackligt engagerade personer för att förstå hur professionalisering kan drivas i ett litet, nordiskt land.

Avhandling

Strävan efter legitimation: en finländsk socialarbetarorganisations professionaliseringsstrategier, Linnéuniversitetet.

Kontakt­:

Marcus Weckström, universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete,  Linnéuniversitetet, marcus.weckstrom@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera