Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hälften av ungdomarna i en studie har upplevt våld i en sexuell relation. Men många väljer att inte berätta för vårdpersonal om sina upplevelser.

I en avhandling vid Linnéuniversitetet har ungdomars sexuella beteende, deras utsatthet för våld och självskattade hälsa undersökts.

Forskningen har också tittat på om ungdomar väljer att berätta om de blivit utsatta för våld, och hur de beskriver sina erfarenheter av våld.

Resultatet från studierna visar att många ungdomar väljer att ha oskyddat sex med en ny partner trots att de kan riskera sin sexuella hälsa. En högre andel tonåringar uppgav en tidig sexdebut, före 15 års ålder, jämfört med gruppen unga vuxna, mellan 20 och 24 år.

Dessutom svarade nästan hälften av ungdomarna att någon hade utsatt dem för våld, något som också riskerar att påverka deras hälsa negativt på flera sätt.

Stöd kan behövas vid riskbeteende

Studierna visar vikten av att vårdpersonal ställer frågor om sexuellt beteende och våld för att fånga upp problem vid till exempel besök på ungdomsmottagningar.

– Om någon ungdom som har ett sexuellt riskbeteende eller varit utsatt för våld identifieras vid ett möte, kan ungdomen erbjudas råd och stöd utifrån sitt aktuella behov och önskemål. Deras rätt till hälsa och deras egenmakt att själva eller tillsammans med någon kunna njuta av sin sexualitet, utan våld och utan att riskera sin hälsa kan aldrig nog betonas, säger forskaren och barnmorskan Carina Petersson som skrivit avhandlingen.

Rädsla att bli dömda

De våldsutsatta ungdomarna skattar även sin hälsa sämre än övriga och få väljer att berätta för hälso- och sjukvårdspersonal om att de utsatts för våld. De flesta ungdomarna saknar även kunskap om vad som räknas som våld.

Avhandlingen visar också att många ungdomar förväntar sig att få frågor om våld under ett besök på ungdomsmottagningen. Men om de känner att den som frågar kan döma dem, kan de välja att avstå från att berätta.

–  Mina forskningsresultat kan och behöver användas för att öka kunskapen om vilka hälsorisker ungdomar utsätter sig för eller blir utsatta för, säger Carina Petersson.

Mer om studiens resultat

I avhandlingen undersöks tre olika typer av våldsutsatthet. Den första är det emotionella våldet, som delvis kan jämställas med psykiskt våld, följt av det fysiska och det sexuella våldet. Här har undersökningen utgått från ett formulär som beskriver vad de olika typerna av våld kan innefatta och olika allvarlighetsgrader.

En av studierna påvisade kopplingar mellan alla tre typerna av våld och att ungdomarna haft oskyddat sex med en ny partner.

Avhandling:

Kommer du att döma mig om jag berättar? Om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld, Linnéuniversitetet.

Kontakt:

Carina Petersson, barnmorska och forskare inom hälsovetenskap, Linnéuniversitetet, carina.petersson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera