färgglada kondomer i närbild
Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den som känner kontroll över sitt liv har också bättre möjligheter att föreslå säker sex. Det framgår av forskning om ungdomar och sex.

Anna ChuChu Schindele, doktorand vid Malmö universitet, har undersökt vilka faktorer hos unga människor som kan gynna eller missgynna deras sexuella och reproduktiva hälsa. Materialet i forskningen kommer från en enkät bland 7 000 personer i åldern 16-29 år.

Män och heterosexuella toppar listan

– Ett viktigt resultat är att en ung person som känner att den har kontroll över sitt liv också har bättre möjligheter att föreslå säker sex, till exempel sex med kondom. Detta i sin tur kan förstås som en resurs och tillgång för påverka sin sexuella och reproduktiv hälsa, säger Anna ChuChu Schindele.

De unga som i högst utsträckning upplever kontroll i livet återfinns bland män, heterosexuella och cis-personer. Med cis-personer menas människor vars biologiska kön stämmer överens med det juridiska och upplevda könet. Att ha god ekonomi och vara född i Sverige ger också goda förutsättningar, generellt.

Sämre utgångspunkter återfinns enligt forskningen hos icke-binära, personer med transerfarenheter samt personer tillhörande sexuella minoriteter.

Viktigt för ungdomsmottagningar

– Studien visar alltså att det är ett flertal faktorer som påverkar ungas förutsättningar. Resultaten visar också hur viktigt det är att skola, elevhälsa och ungdomsmottagningar har goda kunskaper om hbtqi-frågor, jämställdhet och socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa, säger Anna ChuChu Schindele.

Hon menar att resultaten från forskningen kan användas för att skapa bättre förutsättningar när vuxna samtalar med unga om sexualitet.

– När vi vet mer om vilka faktorer som kan påverka ungas möjligheter att föreslå säker sex kan det leda till stärkt och målgruppsanpassat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom exempelvis elevhälsan och på ungdomsmottagningarna.

Vetenskaplig artikel:

Analysing intersecting social resources in young people’s ability to suggest safer sex – results from a national population-based survey in Sweden (Anna ChuChu Schindele, Kristina Areskoug Josefsson och Malin Lindroth), BMC Public Health.

Kontakt:

Anna ChuChu Schindele, doktorand i socialt arbete, Malmö universitet
anna-chuchu.schindele@mau.ser

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera