Äldre par promenerar utomhus hand i hand.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Boendemiljön, fasta rutiner och rädsla för rykten kan försvåra samlivet på ett äldreboende. Dessutom kan vårdpersonal ha en positiv attityd kring äldres sexuella behov – men känna sig obekväma och osäkra när känslorna uttrycks. Det visar en studie.

Forskare vid Örebro universitet har sammanställt forskning om attityder kring sexualitet på äldreboenden. Av drygt 400 tidigare vetenskapliga artiklar på temat ingick 29 i en studie.

Resultatet visar att personalen på äldreboenden har en splittrad syn på äldres sexualitet.

Många hade en positiv attityd till äldres sexuella behov och rättigheter, samtidigt som de kunde håna eller känna sig obekväma när äldre uppvisade någon form av sexualitet. Det visar att attityderna hos personalen ofta är ytliga och speglar socialt accepterade normer snarare än genuin respekt för äldres sexualitet, säger Klara Le, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.

Beskrivs som asexuella

Ett återkommande svar bland personalen var att de äldre inte hade några sexuella behov. Men det var inte bara personalen som såg äldre som asexuella. Även personer som hade flyttat in på ett boende tonade också ner sin sexualitet.

Många nämnde att de övergav sin sexualitet när de flyttade in på boendet. En del ansåg att deras sexualitet tog slut efter att deras partner hade gått bort, säger Klara Le.

Äldre avstår från sex

Själva boendet, personalens arbetstider och andra rutiner som de äldre måste följa försvårade också äldres möjlighet att vara sexuellt aktiva.

En annan aspekt, som både boende och personal lyfte fram, var konflikten mellan önskan att känna sig som en sexuell varelse och rädslan för rykten.

Allt detta kan leda till att äldre väljer att avstå från sex, trots att de fortfarande har sexuella önskningar, säger Klara Le.

– Rätten att uttrycka sin sexualitet borde inte påverkas av vare sig ålder eller ens boendesituation, fortsätter hon.

Brist på utbildning

Resultaten visar också att personalen ofta saknar utbildning och tydliga riktlinjer för att hantera äldres sexualitet. Det här skapar osäkerhet när de ställs inför dessa frågor.

Vi såg tydligt att ju mer välutbildad personalen var och ju längre yrkeserfarenhet de hade, desto mer öppna och accepterande attityder till äldres sexualitet hade de.

I nästa studie planerar Klara Le att intervjua äldre på vård- och omsorgsboenden för att få deras perspektiv på sexualitet.

– De flesta studier inom området är gjorda i västerländska länder. Men antalet studier från Sverige är begränsade. Det är också viktigt att fler studier fångar det sociala perspektivet på sexualitet och inte bara det medicinska, säger hon.

Vetenskaplig studie:

 A Scoping Review on Attitudes towards Sexuality in Residential Aged Care, Health & Social Care in the Community.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera