Tema

Barn som snarkar kan få inlärningsproblem

Barn som snarkar är inte ovanligt. Men om snarkningen är ihållande och orsakar andningsuppehåll i sömnen kan det leda till besvär med koncentration och inlärning. En studie från Sahlgrenska akademin visar att detta är relativt okänt bland föräldrar. Ett självklart resultat av studien är att vi måste fundera på hur föräldrar informeras om tillståndet och hur de kan söka hjälp, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare bakom studien.

Hälsa & medicin
Läs mer

Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare

Atioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss, visar forskning från Sahlgrenska akademin. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför undvika kosttillskott med antioxidanter, menar professor Martin Bergö.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ny modell avgör vem som bör opereras med höftprotes

Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat en ny modell som kan hjälpa läkare och patienter med höftbesvär att avgöra om man ska gå vidare med höftprotesoperation eller inte. Forskarna har också kartlagt hur patienter mår efter höftoperationen: högutbildade har större chans att förbättras, medan patienter som äter antidepressiva läkemedel har sämre chans.

Hälsa & medicin
Läs mer

Endast små fördelar med robotkirurgi vid prostatacancer

Patienter som opereras med robotkirurgi vid prostatacancer får inte mindre urinläckage än män som opereras med traditionell öppenkirurgi. När det gäller den sexuella funktionen ger robotkirurgi bara en måttlig förbättring. Det visar en studie vid 14 svenska sjukhus som jämfört de olika operationsmetoderna genom att följa upp 2 625 patienter ett år efter operation.

Hälsa & medicin
Läs mer

Lovande steg mot kombinationsbehandling av svår barncancerform

Så kallad anaplastiskt lymfom kinas (ALK) har identifierats som en av de drivande processerna bakom neuroblastom – en allvarlig cancerform som står för omkring 15 procent av alla cancerdödsfall hos barn. I en studie som publiceras i Science Signaling visar forskare vid Sahlgrenska akademin hur ALK kan bli måltavla för framtida behandlingar.

Hälsa & medicin
Läs mer

Världens första tankestyrda armprotes överträffar förväntningarna

För första gången någonsin har en konstgjord arm med permanent inopererat styrsystem använts en längre tid. Resultatet är bättre än väntat. Patientens liv har förändrats i stort, men även i smått – han kan nu hantera allt ifrån maskinerna i jobbet till snörningen på sina barns skridskor.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet