Person med vita kläder, kirurgmunskydd och pannlampa tittar nedåt. Operationssituation.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Prostatacancervården i Sverige är ojämlik, på flera sätt. Män med högre utbildning och högre inkomst får mer av viss vård och behandling för prostatacancer. Deras risk att dö av sjukdomen är dessutom lägre än för andra, visar en studie vid Göteborgs universitet.

Bakom studien står forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tillsammans med kollegor vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Umeå universitet, skriver Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

Hög inkomst, mer behandling

Studien innehåller uppgifter om totalt drygt 32 000 män. Den visar att utbildning och inkomst påverkar utredningar och behandlingar för män med misstänkt, eller nyligen diagnostiserad, prostatacancer.

Med lång utbildning och högre inkomst följde ökad sannolikhet för att bli utredd med magnetkamera vid misstänkt prostatacancer. Andelen som genomgick denna undersökning var 47 procent i gruppen med lång utbildning och högre inkomst, jämfört med 35 procent i gruppen med kort utbildning och lägre inkomst.

Mer botande behandling

Vid lång utbildning och högre inkomst var sannolikheten också större att få botande behandling för en allvarlig prostatacancer utan spridning. Här låg andelarna på mellan 89 och 75 procent i de olika grupperna.

Liknande skillnader syntes för upprepad förskrivning av erektionsförbättrande tabletter efter en operation för prostatacancer. Andelen män som fick denna rehabilitering varierade mellan 44 och 52 procent, beroende på utbildning och inkomst.

Låg inkomst, högre dödlighet

Andelen män med dödlig utgång av en allvarlig prostatacancer utan spridning var klart högre för män med kort utbildning och lägre inkomst än för män med lång utbildning och högre inkomst.

För hög jämfört med låg inkomst var andelarna som dog 8,5 och 12,5 procent. Skillnaderna berodde främst på att män med kort utbildning och lägre inkomst hade en allvarligare sjukdom när de fick sin diagnos, inte på att de fick sämre vård efter diagnosen.

– Trots att Sverige är förhållandevis socioekonomiskt jämlikt visar resultaten på skillnader i cancersjukvården beroende på inkomst och utbildning. I en internationell jämförelse är skillnaderna ganska små, säger Ola Bratt, professor i klinisk cancerepidemiologi på Göteborgs universitet och överläkare i urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Önskar organiserad testning

Forskarna ser organiserad prostatacancertestning som en möjlig väg till ökad jämlikhet.

– Mycket talar för att insatser för att öka jämlikheten främst behövs i diagnostiken så att prostatacancer kan upptäckas i ett tidigare skede hos män i socioekonomiskt utsatta grupper, säger Ulf Strömberg, adjungerad professor i epidemiologisk metodik på Göteborgs universitet och epidemiolog inom Region Kronoberg.

Vetenskaplig artikel:

Socioeconomic inequality in prostate cancer diagnostics, primary treatment, rehabilitation, and mortality in Sweden, International Journal of Cancer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera