Makrofager angriper bakterier
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Störd funktion hos kroppens städarceller kan vara en del av förklaringen till att vissa med fetma drabbas av typ 2-diabetes, men andra inte. Det visar en studie.

Det är väl känt att risken för insulinresistens och typ-2 diabetes ökar vid fetma. Man vet också att vissa personer som går upp i vikt utvecklar sjukdomen, medan andra inte drabbas. Vad som ligger bakom skillnaderna är inte klarlagt, men det handlar snarare om funktionen i fettväven än mängden kroppsfett.

Nu visar en studie att störd funktion hos kroppens “städarceller” kan vara en del av förklaringen till att en del personer med fetma drabbas av sjukdomen.

Studien har i huvudsak gjorts på möss, men forskningen indikerar att den nyupptäckta mekanismen gäller även för människor.

Makrofager är inblandade

Vid viktuppgång ökar nedbrytningen av strukturproteinet kollagen för att ge plats åt växande fettceller i fettväven. Kollagen är en naturlig byggsten i kroppen som ger stadga i bland annat brosk, muskler och hud.

Nedbrytningen av kollagen hanteras av makrofager – en slags vita blodkroppar som är storätare av celler och fungerar ungefär som en städpatrull i kroppen. De ingår i immunförsvaret och tar hand om angripare, men håller också rent från döda och skadade celler, till exempel nedbrutet kollagen i fettväven vid viktuppgång.

Kollagenet fragmenteras och bryts ner utanför fettcellerna. Fragmenten tas sedan upp av makrofager för fullständig nedbrytning. Studien visar att upptaget är mycket välreglerat och dessutom går snabbt, när det fungerar som det ska.

Funktionen hos makrofager kan dock sättas ur spel vid fetma och insulinresistens. Det leder till att kollagenfragment ackumuleras i fettväven.

Fragment av kollagen kan påverka celler

Det här har hittills inte betraktats som ett problem, men i studien visar forskarna att kollagenfragment inte bara är skräp. Det påverkar aktivt olika cellulära processer som till exempel inflammation och celldelning.

Förloppet går därmed från att upprätthålla normal fettvävsfunktion vid viktuppgång till att i vissa fall bli sjukdomsdrivande. När prover av makrofager från människa utsattes för diabetsliknande förhållanden tappade de också i städförmåga.

– När fettväv växer hjälper makrofager till med ombyggnaden så att den sker på ett kontrollerat sätt. Exakt varför mekanismen ibland sätts ur spel är svårt att säga, men kanske är det vid en viss genetiskt betingad grad av fetma, säger Ingrid Wernstedt Asterholm, professor i fysiologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Kan leda till förebyggande behandling

Forskarnas förhoppning är att resultatet i förlängningen kan leda till nya strategier för att förebygga eller behandla typ 2-diabetes.

– Man kan också tänka sig att vissa kollagenfragment skulle kunna fungera som mätbara biologiska markörer för att exempelvis identifiera individer som löper högre risk för att drabbas av typ 2-diabetes, säger Ingrid Wernstedt Asterholm.

Vetenskaplig studie:

A Macrophage-Collagen Fragment Axis Mediates Subcutaneous Adipose Tissue Remodeling in Mice, Pnas.

Kontakt:

Ingrid Wernstedt Asterholm, professor i fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, iwa@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera