Person med joggingskor ställer sig på en våg
Artikel från Karolinska Institutet

Hormonet östrogen tycks skydda mot sjukdomen fettlever, som drabbar allt fler med fetma. Ett nytt läkemedel utvecklas även för att behandla fettlever och levercancer.

Den globala fetmaepidemin har resulterat i en dramatisk ökning av fettlever. Sjukdomen beror på att fett inte får plats i fettcellerna. De lagras då i stället i levercellerna.

De flesta som drabbas av fettlever är män.

– Kvinnor har ett naturligt skydd fram till klimakteriet på grund av det kvinnliga könshormonet östrogen, säger forskaren Claudia Kutter vid Karolinska institutet.

Det har alltså varit känt att kvinnor har ett bättre skydd mot fettlever, men mekanismerna bakom skyddseffekten har varit mer oklar. Men nu kan en forskargrupp vid Karolinska institutet ha hittat svaret.

Östrogen påverkar protein

I en studie gjorde forskarna genanalyser av möss av båda könen som fått en fettrik kost. Vissa hanar fick även östrogen. Genom detta kunde forskarna identifiera ett protein med stor betydelse för utvecklingen av fettlever.

Proteinet, som kallas TEAD1, visade sig ha en övergripande roll i regleringen av hur levercellerna tar upp fett. Vid en blockering av proteinet skyddades levercellerna från den skadliga fettinlagringen. Möss som fick östrogenbehandling hade lägre aktivitet av proteinet och mindre fettansamling i levern.

I ett nästa steg testade forskarna att blockera proteinet i mänskliga leverceller. De fick då samma resultat.

– Det visade sig att ett läkemedelsföretag håller på att utveckla ett läkemedel mot cancer som blockerar TEAD1. Tack vare det kunde vi testa vår hypotes, säger Claudia Kutter.

Läkemedel utvecklas

Att TEAD1-proteinet även är inblandat i cancer är inget som oroar forskarna, snarare tvärtom.

– Eftersom aktiviteten av TEAD-proteiner är förhöjd i cancer, kan det vara positivt även ur cancersynpunkt att blockera TEAD i ett tidigt skede. Patienter som drabbas av levercancer diagnostiseras idag väldigt sent. Om man kan sätta in detta läkemedel tidigt i processen för att skydda patienten mot fettlever kan det förhoppningsvis även motverka en utveckling av levercancer, säger Claudia Kutter.

Läkemedelsföretaget kommer nu att inleda kliniska tester av läkemedlet som ett skydd mot fettlever. Forskning fortsätter också för att hitta ytterligare sätt att angripa sjukdomen.

– Vi vill fokusera på hur vi kan hitta sjukdomen tidigare samt nya målmolekyler för behandling. Det kan behövas olika angreppssätt för olika patienter beroende på kön och hormonstatus, säger Claudia Kutter.

Mer om fettlever

Fettlever kan orsakas av överdriven alkoholkonsumtion, men när sjukdomen beror på fetma har den fått namnet MASLD, metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease.

Enligt tidigare forskning är var tredje vuxen drabbad av någon grad av MASLD, som i värsta fall kan utveckla sig till cirros, skrumplever, och sedan levercancer.

Vetenskaplig studie

Estrogen receptor activation remodels TEAD1 gene expression to alleviate hepatic steatosis, Molecular Systems Biology.

Kontakt:

Claudia Kutter, senior forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet, claudia.kutter@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera